PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

21.2.2022

Tervehdys Itä-Lapin metsänomistajat!

Vuosi 2022 on jo hyvässä vauhdissa. Päivät pitenee ja valoisuus lisääntyy - kevättä kohti mennään. Helmikuun alussa lähetetään metsänhoitoyhdistyksen ja MTK:n yhteiset jäsenlaskut. Jäsenlaskun mukana on saatekirje, missä on selostettu mistä lasku koostuu. Toivottavasti viime vuoden ongelmat on selätetty.

Tuulivoima on myös Lapissa kovassa nosteessa, ja monia uusia hankkeita on suunnitteilla eri puolille Itä-Lappia. Metsänhoitoyhdistyksestä saat neuvoja, mikäli maillesi on suunnitteilla tuulivoimala. Metsänhoitoyhdistyksellä on yhteistyökumppaneita neuvoja tarvitseville.

Ilmaston muutos, luonnon monimuotoisuus ja metsin käyttö ovat kevään kuumia aiheita. Nyt luodaan pohjaa, miten tulevaisuudessa metsiä hyödynnetään. Hiilikompensaatio ja luontoarvokauppa tekevät tuloaan myös metsiin.

EU:sta on tulossa paljon sääntelyä metsien käyttöön. Osa tukeutuu suojeluvaatimuksissaan jo valmisteilla oleviin pykäliin, vaikka päätökset puuttuvat. Puhutaan hehtaareista, prosenteista ja tiukasta suojelusta, mutta mikä on esimerkiksi Lapissa niiden merkitys luonnon tilan parantamisen kannalta? Entä vaikutus metsänomistajalle?   EU:ssa monien kriteerien määrittely vielä kovan väännön takana, jotta niistä saadaan metsänomistajan kannalta parhaat mahdolliset.

Metsät ovat ratkaisu ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta ilman metsien hoitoa ja käyttöä tämä mahdollisuus menetetään. Vain terve ja hoidettu metsä sitoo hiiltä ilmakehästä tehokkaasti. Intensiivisen metsätalouden johdosta on Itä-Lapissakin hyvät hiiltä sitovat metsät, parjattu avohakkuu ja metsän viljely on tämän mahdollistanut. Itä-lapissa ja koko Lapin alueella on vielä mahdollisuus kasvattaa metsätaloutta ja hiilen sidontaa – monimuotoisuudesta samalla huolehtien.

Vapaaehtoinen metsien suojelu kiinnostaa metsänomistajia. Viime vuodelle asetetut tavoitteet täyttyivät reippaasti ja enemmänkin olisi ollut halukkuutta, mutta rahaa on rajallinen määrä. Suojeluun liittyvissä asioissa metsänhoitoyhdistyksellä on tarjota apua esimeriksi eri vaihtoehtojen selvittämiseen.

Elinkeinojen yhteen sovittaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää Itä-Lapin ja koko lapin alueella. Yhteen hiillokseen puhaltaminen luo tulevaisuutta. Mutta jos ruvetaan hiillokseen kusemaan, niin hiillos varmaan sammuu.

Metsänhoitoyhdistyksen palvelut sähköistyvät uusien ohjelmien myötä. Jotta pystymme palvelemaan paremmin jäseniämme, olisi ajan tasalla olevat yhteystiedot tärkeät. Päivitämme yhteystietoja asioinnin yhteydessä, mutta voit itsekin lähettää ajantasaiset yhteystiedot esimerkiksi metsäsi sijainnin mukaan aluevastaavalle.

Ole yhteydessä alueesi alueneuvojaan metsiisi liittyvissä asioissa – hän on töissä sinua varten! Toivon myös yhteydenpitoa meihin luottamushenkilöihin.

Hannu Välikangas

hallituksen puheenjohtaja

MHY Itä-Lappi