Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja

22.9.2021

Metsäsuunnitelma on metsänomistajan käsikirja

Metsä on arvokasta omaisuutta, joten metsänomistajan on hyvä olla tietoinen metsänsä tilasta ja sen mahdollisuuksista. Metsässä tapahtuu jatkuvasti muutoksia kasvukehityksen myötä ja ajantasaisella metsäsuunnitelmalla metsänomistajan on mahdollista saavuttaa metsästään tavoitteidensa mukainen hyöty, oli se sitten esimerkiksi taloudellinen tuotto tai virkistyskäyttö.  Ajantasaisesta metsäsuunnitelmasta hyötyy niin uusi kuin vanhakin metsänomistaja.

Metsäsuunnitelman sisältö

Hyvä metsäsuunnitelma vaatii aina metsäammattilaisen käynnin tilalla. Vaikka tänä päivänä kaukokartoitusaineistoa pystytään hyvin hyödyntämään metsäsuunnittelussa, pystyy metsän todellisen tilan toimenpidetarpeineen toteamaan vasta paikan päällä. Metsätila jaetaan kuvioihin puuston, maapohjan ja muiden erityispiirteiden mukaan. Kuvioille laaditaan tavoitteiden mukaiset toimenpiteet, esimerkiksi jos halutaan tavoitella hakkuutulojen jatkuvuutta, laaditaan suunnitelma sen mukaisesti. Hakkuiden ja metsänhoitotöiden merkitys on suuri ja oikea-aikaisesti suoritettuna ne ylläpitävät puuston elinvoimaisuutta ja ohjaavat metsän kasvua laadukkaimpiin puihin. Suunnitelma sisältää arvion puuston kehityksestä suunnitelmakauden aikana, puukauppatuloista sekä mahdollisista metsänhoidon kustannuksista.

Metsäsuunnitelmassa otetaan huomioon myös metsäluonnon monimuotoisuus ja metsäsuunnitelmaan merkitään maastosta löytyneet metsälain tärkeät elinympäristöt sekä muut mahdolliset luontokohteet. Metsäsuunnitelmatieto luontokohteiden sijainnista ja tyypistä ovat arvokasta tietoa ja helpottaa metsätoimien suunnittelua.

Metsäsuunnitelma aina taskussa

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat myös sähköisiä verkkopalveluita, joita metsänomistaja pystyy käyttämään tietokoneella tai älylaitteella.  Keväällä 2021 julkaistu metsänomistajien palvelukanava OmaMetsä mahdollistaa metsänomistajalle metsätilan tietojen tarkastelun, tarvittaessa vaikka metsässä paikan päällä. Verkkopalveluista metsänomistaja saa täyden hyödyn silloin kun maastotarkastetut metsäsuunnitelmatiedot ovat ajan tasalla.

Metsänhoitoyhdistykset neuvovat

Ajantasainen metsäsuunnitelma mahdollistaa metsätalouden kestävän harjoittamisen. Hoitamattomuus voi aiheuttaa taloudellisia menetyksiä metsän arvokasvun heikentyessä. Ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen neuvojaan saat lisätietoa metsäsuunnitelmasta, sekä varmistat metsäsi hyvinvoinnin!