Kuka päättää sinun metsäasioistasi? Vaikuta ja äänestä.

15.5.2019

LULUCF ja REDII sen ovat osoittaneet, että EU on metsänomistajan iholla, vaikkei sitä aina toivoisi. EU-vaalit ovat nyt ovella: Kuuntele, mutta erityisesti mieti, pohdi ja tutki, mitä eri puolueet ja ehdokkaat kertovat metsäasioista omina kantoinaan ja omissa vaaliohjelmissaan. Nukkumalla muut päättävät puolestasi! Vain äänestämällä vaikutat!

Vuosi 2019 on vaalivuosi sanan varsinaisessa merkityksessä. Ensin valittiin 200 päättäjää Suomen eduskuntaan ja nyt seuraavaksi 14 suomalaismeppiä Euroopan parlamenttiin. EU:ssa päätetään maaseudun kannalta tärkeistä asioista kuten maatalouden ja maaseudun infran rahoituksesta, tukien ehdoista, ilmasto- ja ympäristökysymyksistä ja kauppapolitiikasta. Metsien osalta pelissä on ilmastopolitiikan ja monimuotoisuuskysymysten takia paljon ja päätöksenteossa EU-parlamentin valta on kasvanut. Tämä nähtiin mm. toissavuonna Lulucf-asetuksen päätöksenteossa. Siinä MTK kumppaneineen vaikutti tuloksekkaasti metsien hiilinielun laskentamalliin suomalaismeppien kautta tilanteessa, jossa sekä komissio että neuvosto olivat päätymässä Suomen metsätalouden kannalta huonoon ratkaisuun. 

Metsänomistajat eivät ole minkään tiettyjen puolueiden kannattajia, vaan metsänomistajien ääniä saavat nykyisin kaikki puolueet äärioikealta äärivasempaan. Ja osa metsänomistajista äänestää muiden äänestäjien tavoin ”nukkuvien” puoluetta eli jättää kokonaan äänestämättä. Tänä vuonna metsänomistajalla ei ole kuitenkaan varaa nukkua missään vaaleissa.

Metsänomistamiseen liittyvät intressit ja intohimot ovat jatkuvasti lisääntyneet. Välillä tuntuu, että kaikki muut tahot ovat joko tekemässä metsänomistajan puolesta hänen metsätalouttaan ja metsänomistustaan koskevia päätöksiä tai sitten rajoittamassa hänen päätöksentekovaltaansa. Tarvitaankin päättäjiä, jotka ymmärtävät metsätaloutta ja metsäasioiden merkityksen sekä kunnioittavat maanomistajan itsemääräämis- ja omistusoikeutta.

Viime aikojen julkisessa keskustelussa metsät ja metsäomistaja nähdään jopa ongelmana, kun keskustellaan esim. hiilen sidonnasta ja hiilinieluista, tasaikäisestä ja eri-ikäisestä metsänkasvatuksesta sekä hakkuista ja monimuotoisuuden turvaamisesta. Todellisuudessa ja isossa kuvassa metsät ja metsänomistajat ovat kuitenkin pahantekijän sijaan pikemminkin ongelman ratkaisijoita ja hyväntekijöitä, jopa maapallon pelastajia. Keskusteluissa ja kirjoittelussa omien tavoitteiden ja tarkoitusperien saavuttamiseksi haetaan osatotuuksia, jotta kokonaisuus hämärtyisi. Tästä hyvänä esimerkkinä on hiilikeskustelu, jossa yhden puun tai kuvion hakkuu on pahasta, vaikka tilatasolla tai Suomessa metsät kasvavat yhä enemmän ja hiilivarasto kasvaa. Samoin Suomen hakkuita rajoittamalla maapallo tuntuu pelastuvan, vaikka totuus lienee juuri päinvastainen.

Kuuntele, mutta erityisesti mieti, pohdi ja tutki, mitä eri puolueet ja ehdokkaat kertovat metsäasioista omina kantoinaan ja omissa vaaliohjelmissaan. Nukkumalla muut päättävät puolestasi! Vain äänestämällä voit vaikuttaa!

Jyväskylässä,
Kenttäpäällikkö Pauli Rintala, MTK Metsälinja

Europarlamenttivaalit
- Ennakkoäänestys kotimaassa 15.-21.5., vaalipäivä 26.5.2019
Miksi äänestää? MTK:n EU-vaalisivujen linkki avautuu uuteen välilehteen.

Julkaistu alun perin Mhy Keski-Suomen uutiskirjeessä.