Jäsenyys 2021: Usein kysyttyä

09.1.2021

Uudistunut jäsenyys takaa entistä paremmat edut vuonna 2021! Mikäli et löydä vastausta täältä, ole yhteydessä uusimaa(at)mhy.fi.

Tärkein tieto on se, ettei sinun tarvitse tehdä mitään: Jäsenyys jatkuu kuten aiemminkin!

Jäsenmaksujärjestelmä uudistuu valtakunnallisesti selkeämmäksi. Meillä metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu pysyy samana kuin 2020 eli tasamaksu kaikilla 95 €/vuosi. Aiemmin metsänhoitoyhdistyksen jäsenet ovat maksaneet metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksua, jonka jälkeen metsänhoitoyhdistykset ovat tilittäneet edunvalvontamaksun osuuden MTK:lle. Nyt järjestöuudistuksessa nämä kaksi maksua eriytetään avoimuuden takaamiseksi. MTK:n valtuuskunnan päättämän uuden mallin mukaan jäsenmaksu määräytyy siis metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusta 95 euroa ja 18 euron edunvalvontamaksusta.

18 euron edunvalvontamaksu kattaa kaiken edunvalvonnan, jota metsänomistajien hyväksi tehdään kotimaassa sekä EU:ssa. Aviopuolisoiden erikseen omistamien tilojen kohdalla edunvalvontamaksu veloitetaan vain kerran, mikäli molempien tilat ovat saman y-tunnuksen alla.

Jäsenedut lisääntyvät vuonna 2021 järjestelmän uudistuessa. Esimerkiksi tänä vuonna avattavan sähköisen OmaMetsän saa käyttöönsä täysimääräisesti vain metsänhoitoyhdistyksen jäsen! Lue lisää kaikista valtakunnallisista jäseneduista>>

Muista, että jäsenmaksu ja edunvalvontamaksu on myös vähennyskelpoinen metsäverotuksessa!

Jäsenmaksulaskun saat myös e-laskuna

Vuonna 2021 saat vain yhden jäsenmaksulaskun, millä peritään metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksusi sekä edunvalvontamaksu. Jos olet lisäksi MTK:n jäsen tai useamman metsänhoitoyhdistyksen jäsen, kaikkien yhdistysten jäsenmaksut ja jäsenkortit tulevat nyt samalla kertaa.

Jatkossa voit saada jäsenlaskusi myös sähköpostilla, kuluttajien e-laskuna tai suoraan yrityksesi sähköiseen laskutusosoitteeseen. Sähköinen laskutus vähentää laskutusvirheitä ja myös sen kustannus on pieni verrattuna kirjepostiin, joten toivomme kaikkien jäsentemme siirtymistä sähköiseen laskutukseen.

Yhtenäinen jäsenkortti

Uudet jäsenkortit lähetetään laskun yhteydessä helmikuussa kuten aiemminkin. Tarvitset jäsenkorttia mm. käyttäessäsi jäsenetuja. Jäsenkortti lähetetään laskun mukana tilan yhteyshenkilölle, perheenjäsenet voivat käyttää mobiilijäsenkorttia Oiva-jäsenpalveluportaalista. Oiva on jäsenmaksurekisteri, jossa metsänomistaja pääsee katsomaan tietojaan, tekemään osoitteenmuutoksia sekä valitsemaan sähköisen ja paperilaskun väliltä. Jatkossa jäsenkortti on paperisen lisäksi sähköisessä muodossa. Uusi Oiva-jäsenrekisteripalvelu avataan alkuvuonna 2021. Myös jäsenkortilla näkyvät kaikki jäsenyydet, jos olet useamman metsänhoitoyhdistyksen tai MTK:n jäsen.

Yhteismetsät, kuolinpesät, yhtymät

Yhtymä on varsinainen jäsen ja saa käyttöönsä jäsenedut, kuten puukauppaan ja metsäpalveluihin liittyvät jäsenalennukset. Jos yhtymän osakas haluaa käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on henkilöjäsenen hakeuduttava kannatusjäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30.00 € vuodessa.

Omistus yhdessä puolison kanssa

Jäsenkortti ja siihen liittyvät edut tulevat toiselle puolisolle. Mikäli molemmat haluavat käyttöönsä henkilökohtaisia etuja, on toisen puolisoista liityttävä kannatusjäseneksi. Hänen jäsenmaksunsa on 30.00 € vuodessa. Jos samassa taloudessa asuvat puolisot omistavat yhdessä ja erikseen metsäpalstoja, mutta he toimivat yhteisen y-tunnuksen alla, he maksavat vain yhden edunvalvontamaksun.

Mikä on edunvalvontamaksu?

Mhy-jäsenmaksulla ja edunvalvontamaksulla puolustamme metsänomistajien oikeuksia niin paikallisesti, maakunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Tätä ei muilta metsäpalvelujen tarjoajilta saa. Teemme metsänomistajien hyväksi mm. vaikuttajaviestintää, metsäasiantuntijoiden koulutusta sekä tarjoamme erityisosaamisen niin puukauppa-, luonnonhoito- kuin kaavoitusasioissa.

Edunvalvonta on esimerkiksi sitä, että MTK Metsälinjan asiantuntijan lausunto saa maakuntakaavan pakkosuojelumerkinnät kääntymään vapaaehtoiseksi suojeluksi tai rajauksen muotoutumaan niin, että kaavan vaikutuksia vähentämättä metsänomistajan oikeusturva säilyy. Edunvalvontaa on myös se, että paikallinen metsäasiantuntija on kärryillä metsänomistajan oikeuksista vaikkapa puukauppa-asioissa, niin että metsätalouden kannattavuus nousee.

Kannattaako olla jäsen?

Ehdottomasti! Sitä kautta varmistat mm. palvelujen saannin, kuulut PEFC-sertifiointiin, saat jäsenalennuksia eri tuotteista ja palveluista ja saat myös oman metsäasiantuntijan ja varmistat tuttujen toimijoiden säilymisen.

Miten jäsenyys minua käytännössä hyödyttää?

Saat palveluitamme jäsenhintaan ja laajan MTK Hankinnat>> -etutarjonnan käyttöösi. Saat käyttöösi koko organisaatiomme osaamisen kustannustehokkaasta metsänhoidosta, puukaupasta, edunvalvonnasta sekä kattavasta metsäviestinnästä. Sertifioimme metsäsi. Pidämme puoliasi niin lähikunnissa kuin kansallisesti ja kansainvälisesti. Pari viime vuotta on osoittanut, että metsänomistajien omaisuudella olisi paljon muitakin ottajia, mutta vain harva on puolustamassa. Onko sinulla varaa jäädä pois Metsänomistajat-yhteisöstä?

Mitä erityistä metsänhoitoyhdistyksessä on?

Me olemme yksityisten metsänomistajien yhteenliittymä - ainoa Suomessa, joten ajattelemme puolueellisesti metsänomistajan etua. Metsänhoitoyhdistys Uusimaan toiminta metsänomistajien hyväksi alkoi jo 1920-luvulla.

Metsänhoitoyhdistys on ainoa toimija, joka:
- kilpailuttaa puukauppasi, niin että saat parhaan mahdollisen hinnan
- valvoo puiden korjuuta hakkuutyömailla
- auttaa paikallisesti edunvalvontatilanteissa (maankäyttö, riistakysymykset, kaavoitus...)
- tekee töitä metsänomistajan etujen eteen, koskee se sitten Suomen lainsäädäntöä tai EU:ta.

Entä jos eroan metsänhoitoyhdistyksestä?

Jos haluat tavata tuttua metsäasiantuntijaasi, hoitaa puukaupan mahdollisimman hyvin tai saada käyttöösi luottometsurimme ja -urakoitsijamme, niin ainoa hyvä vaihtoehto on jatkaa jäsenenä, sillä vain jäsenet saavat palveluitamme jäsenhintaan. Jäsenille lähetämme jäsenlehden kaksi kertaa vuodessa ja he ovat metsätiedotuksemme piirissä.

Mikäli kuitenkin haluat erota, Metsänhoitoyhdistyksen säännöt ohjeistavat näin: "Jos jäsen haluaa itse erota, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan heti, mutta jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksun eroamisvuoden loppuun saakka."