Sahatavaran hinta öljykriisin ja Korean sodan tasolla

05.5.2021

Pohjois-Suomen puukauppa on hyvässä vedossa. Yksityismetsistä ostettiin tammi-huhtikuussa puuta 1 488 000 m3 (2020 – 1 167 000), mikä on 28 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Alkuvuoden puukauppa on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa myös Pohjois-Pohjanmaalla missä kauppaa on käyty 1 049 000 m3 (811 000). Puukaupan luvut ovat Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa samansuuntaiset kuin muuallakin Pohjois-Suomessa kertoo johtaja Maunu Kilpivaara Mhy Pyhä-Kalasta.

Suuret metsäteollisuusyritykset tekivät alkuvuodesta roiman tulosparannuksen lopputuotteiden hintojen nousun ja kasvaneen kysynnän siivittämänä. Sahatavaramarkkinoille Eurooppaan on iskenyt Amerikan huuma.

Näyttää siltä, että sahatavaran hinnat ovat aivan ennätystasolla, jopa öljykriisin tai Korean sodan aikaisilla hintatasoilla eli vuosikymmenten vertailujakson todella korkeassa hintapiikissä sanoo Kilpivaara.

Kaikkien muidenkin lopputuotteiden hinnat, lukuun ottamatta paperia, ovat parantuneet huomattavasti. Paperiteollisuuden kapasiteettia tullaan pienentämään koko Euroopassa ja Suomessa viimeisin päätös koskee Veitsiluodon sulkemista. Vaikka tehtaan alasajo ei Stora Enson ilmoituksen mukaan vaikuttaisi kotimaiseen puunhankintaan pidemmällä aikavälillä, vaikuttaa se lyhyellä aikavälillä merkittävästi puukauppaan ja puun virtoihin.

Sahatavaran huippusuhdanne näkyy puunhinnassa

Puun hinnat niin ikään ovat olleet nousussa. Metsäteollisuuden puustamaksukyky on parantunut lopputuotteiden hintojen nousun myötä. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella päätehakkuuleimikoiden tukkipuun keskihinnat ovat noin 64 € kuutiolta missä on nousua vuodentakaiseen noin 5 euroa kuutiolta. Kuitupuun hinnat ovat nousseet samassa suhteessa. Puukaupalle onkin nyt hyvä hetki. Puumarkkinoiden lämmetessä kilpailutus on erityisen tärkeää sillä erot puukauppatarjouksissa ovat isoja.

Metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisten palveluiden suosio kasvanut

Metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluun kuuluu leimikon suunnittelu, kilpailutus, tarjousten vertailu sekä korjuun valvonta. Puukaupan tarjousten vertailu toteutetaan puun katkontatietokannan, hintojen sekä muiden sopimusehtojen perusteella. Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla on erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista.