Pyhä- ja Kalajokilaakson puukauppa käy vilkkaana

15.10.2020

Pohjois-Suomen puukauppa on hieman piristynyt syyskaudella, mutta on kuitenkin edelleen noin neljänneksen edellisvuotta perässä. Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin tammi-syyskuussa 4 115 000 m3 (2019 – 5 350 000). Pohjois-Pohjanmaalla puuta myytiin 2 070 000 m3 (2 724 000), eli 24 % vähemmän kuin viime vuonna. Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa puukauppa sensijaan on käynyt lähes viimevuoden tahtiin, vähennystä on vain 6 % lokakuun puolivälin tilanteessa, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara Mhy Pyhä-Kalasta.

Havutukkien kova kysyntä yllätti

Puukauppaa on käyty viimevuotta kovempaa tahtia viimeisinä viikkoina. Puukauppaa vetää nyt havutukkien kysyntä, sillä pohjanmaan sahat ovat kärsineet tukkipulasta lähes koko kesän. Kuitupuuta jalostava teollisuus on koronan myötä heikentyneen kysynnän takia laskenut tuotantoa mikä näkyy siinä, ettei tukkipuutakaan sahoille ole tullut. Puun ostot ovat kiihtyneet syksyn aikana havutukkipuiden vetämänä. Puun hinnat ovat myös hieman vahvistuneet. Puuntarjonta on jäänyt hieman jälkeen kysynnästä. Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa ovat metsänomistajat olleet ehkä enemmän hintatietoisempia kuin muualla koska muualla ongelmana on ollut tarjonnan vähäisyys. Esimerkiksi päätehakkuulla tukkipuusta maksetaan parhaimmillaan 62 euron hintaa ja keskihinnatkin ovat noin 59 euroa kuutiolle. Kuitupuun keskihinnat ovat 22-23 euron luokkaa mikä on sekin keskimääräistä parempi. Nyt kannattaa tarjota myyntiin kaikenlaisia kesäkorjuukelpoisia leimikoita.

Puukauppa liikkeelle puunmyyntisuunnitelmalla

Metsänomistajan on nyt mahdollisuus hyödyntää tukkipuun hyvä kysyntätilanne. Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Metsänomistajan on mahdollista tilata ilmainen puunmyyntisuunnitelma. Yhdistyksen neuvoja käy läpi metsänomistajan metsän ja arvioi paikallisen puumarkkinatilanteen perusteella hakkuumahdollisuudet. Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti alueittain, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla saattaa olla erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan oman alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan toteuttamista.