Puumarkkinoilla vahva kysyntä

09.6.2022

Puun tuonti romahtanut, puunhankinta kotimaisen puun varassa. Tilanne on nyt otollinen puukauppaan.

Puumarkkinat ovat vilkastuneet viime viikkoina. Puun ostomäärät ja -hinnat ovat nousseet. Kokonaisuudessaan ollaan kuitenkin puun ostoissa jäljessä kotimaisen puun korkeaa käyttötarvetta. Puun tuonti on romahtanut viimeisimpien tuontitilastojenkin valossa Venäjän aloittaman sodan johdosta. Lähes puolet vuodesta on kohta mennyt ja alle kolmasosa yksityismetsien puuntarpeesta on vasta ostettu. Loppuvuoteen tulee kohdistumaan voimakasta puun kysyntää. Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa ja hyvässä suhdanteessa metsänomistajilla pitää olla malttia kilpailuttaa puukaupat ja vaatia odotukset täyttävät puukaupan ehdot. Puukauppatarjouksien välillä on tällä hetkellä valtavat erot, joten kilpailuttaminen kannattaa.

Mhy Pyhä-Kalan toimialueella tehtiin huhti-toukokuussa puukauppaa alle puolet kevään 2021 kauppamääristä kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Metsänomistajat eivät ole olleet tyytyväisiä puun hintoihin, kun sahatavara- ja sellumarkkinoilla hintatasot rikkovat ennätyksiä. Tämä selittää vaisuja puukaupan lukuja.

Puun hinnat ovat nousussa

Puun hinta on todellisuudessa tilastoja korkeammalla tasolla, koska kauppoja tehdään nyt suhteellisen paljon runkohinnalla, joita ei kirjata puutavaralajikohtaiseen tilastoon. Metsänhoitoyhdistyksistä löytyy tietoa näidenkin kauppojen keskihinnoista, kertoo Kilpivaara.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella esimerkiksi päätehakkuulla mäntytukin ja kuusitukin keskihinta on kuluvan kevään kaupoissa noussut 7–8 % viime vuodesta. Euromääräisesti keskihinnat ovat nousseet 4–5 euroa kuutiolle ja ovat nyt noin 73 euroa kuutiolta. Kuitupuun osalta hinnanmuutokset ovat samansuuntaisia.

Harvennushakkuuleimikot käyvät myös kaupaksi

Metsänomistajien kannattaa hyödyntää suotuisa puumarkkinatilanne ja aktiivisesti tarjota sekä tukki- että kuitupuuleimikoita myyntiin. Tällä hetkellä jopa perinteisesti hyljeksityt ensiharvennusleimikot käyvät hyvin kaupaksi ja tarvetta on etenkin kesäkorjuukelpoisille leimikoille. Metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu on myös varteenotettava vaihtoehto puukaupassa.

Puukauppojen kilpailuttaminen ja vertailu kannattaa

Puumarkkinoiden kuumetessa kilpailutuksen merkitys korostuu entisestään, selvittää vallitsevaa tilannetta Mhy Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara. Kaikilta puunostajilta tulee nyt hyvin tarjouksia joten missään nimessä puukauppaa ei kannata tehdä sen ensimmäisen puukauppatarjouksen perusteella.

Puukaupan kilpailuttaminen on helpointa ja kannattavinta toteuttaa oman Metsänhoitoyhdistyksen kautta. Tarjousten vertailu voi olla haastavaa. Kuinka erotan parhaan tarjouksen, kun osa tarjouksista on runkohinnoiteltu, osa puutavaralajihinnoiteltu ja katkonnan laatuehdot ovat erilaisia?

Metsänhoitoyhdistyksessä toimihenkilö vertailee tarjoukset katkonnan ja hintojen sekä muiden sopimusehtojen perusteella. Hänellä on paras kokemus myös paikallisista olosuhteista. Mikäli tarjoukset sopimusehtoineen eivät miellytä, puukauppaa ei ole pakko tehdä. Puukaupan lopullisen päätöksen tekee aina metsänomistaja. Metsänomistajalla voi olla tavoitehinnat puukaupan täyttymiseen. Voihan puukauppa olla elämäsi suurin kauppa.

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat

Lisätietoja: