Puumarkkinakatsaus 2/2022

22.2.2022

Puukauppa jakautuneissa tunnelmissa

Puumarkkinoiden tunnelmat ovat kahtalaiset. Kuitupuukauppa on heikentynyt Pohjois-Suomessa Koillismaan myrskytuhopuiden suuren määrän, Veitsiluodon tehtaiden sulkeutumisen ja UPM:n lakon vuoksi. Sahatavaramarkkinoilta on kantautunut positiivisia uutisia, vaikka epävarmuuttakin on edelleen ilmassa, kuten markkinoilla yleisesti ottaen. Markkinaheilahteluihin voi vaikuttaa korkeamman inflaation tuoma riski myös korkotason noususta. Korkea inflaatio on heikentänyt myös reaalista puukauppatulon arvoa, sillä puun yksikköhinnat eivät ole kehittyneet samaa vauhtia yleisen hintatason kanssa.

Ostajat suuntaamassa jo kelirikko- ja kesäleimikoihin

Ostajat ovat osin jo suuntaamassa katseita kelirikko- ja kesäkorjuukelpoisiin kohteisiin. Toisaalta tukkipuuvaltaisten kohteiden osalta ostajat pyrkivät varautumaan viimevuoden kaltaiseen voimakkaan sahatavarakaupan kesäkauden sesonkiin. Pystyvarastot ovatkin yleisesti pienentyneet talven korkeiden korjuumäärien johdosta.

Metsänhoitoyhdistykset valvovat puukaupan sopimusehtoja

Puukaupan sopimuksissa määritetään hinnan lisäksi puutavaran katkontaehdot ja esimerkiksi puukaupan korjuun takaraja. Sopimuksista poikkeaminen vaatii huomattavat perustelut, eikä korjuun siirtämistä voida esimerkiksi vuodesta toiseen perustella poikkeuksellisilla korjuukeleillä, elleivät keliolosuhteet todella ole estäneet hakkuun toteuttamista. Mikäli sopimuksen mukainen korjuuaika kestää kaksi kokonaista talvea ja toinen talvista on hyvä korjuutalvi, huono korjuukeli ei voi toimia sopimuksen jatkumisen perusteena. Tällä hetkellä korjuuaika kuitupuupainotteisille kohteille voi olla umpeutumassa työtaisteluiden pitkittymisestä johtuen. Metsänomistajan kannattaakin kääntyä oman metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojan puoleen, mikäli sopimusoikeudellisissa asioissa on epäselvyyksiä.  

Puukaupan kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella mahdollistaa vahvan edunvalvonnallisen tuen metsänomistajalle. Metsäasioissa ja ajankohtaiseen puukauppatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojaan, jolloin puukauppaan liittyvät sopimukselliset asiat ovat asiantuntevan edunvalvonnan piirissä. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä metsänomistajat kuuluvat automaattisesti Metsänomistajat-ketjun metsäedunvalvonnan piiriin.

Seppo Miettunen 
kenttäpäällikkö
MTK Metsänomistajat-linja
p. 040 822 5321