Puukauppa uudelle vuosikymmenelle

16.1.2020

Vuoden 2019 puukauppa tasaantui syksyllä edellisvuosia vaisummaksi. Pohjois-Suomen yksityismetsien ostomäärä 7 298 000 m3 jäi parikymmentä prosenttia jälkeen edellisvuodesta (2018 – 9 012 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa jäi viime vuodesta 19 %, 3 653 000 m3 (4 528 000). Ostomäärien pudotus heijastui myös puun hintoihin, jotka laskivat viime vuoden aikana kymmenkunta prosenttia. Taustalla on sekä maailmanmarkkinoiden hiipuminen että Euroopan hyönteis- ja myrskytuhojen yhteisvaikutus, jotka ovat luoneet ylitarjontaa etenkin mekaanisen metsäteollisuuden lopputuotemarkkinoille. Toisaalta kuitupohjaisilla tuotteilla kysyntä on ollut vakaampaa.

Vaikka puukauppamäärät ja hinnat ovat tippuneetkin edellisen vuoden aikana, niin hakkuumäärät ovat vähentyneet suhteessa huomattavasti vähemmän. Hakkuumäärissä on tavallaan palattu normaalitasolle edeltävien korkeiden hakkuuvuosien jälkeen.

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella leimausmäärä laski kuutioissa jopa 37 % edellisvuodesta ollen vuosikymmenen heikoin leimausmäärä. Puukauppamääräkin laski 31 %. Meillä metsänomistajat saivat nauttia Pohjois-Suomen parhaimmista puunhinnoista vuonna 2018 ja vielä alkuvuodesta 2019. Hintojen laskukin oli näin ollen meillä myös suurempi kuin Pohjois-Suomessa muutoin. Tämän takia laskevien puunhintojen aiheuttama myyntihalujen heikkeneminen oli meillä voimakkaampaa, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Tukin hinta laski kuitupuun hintaa enemmän mikä näkyy avohakkuiden leimausmäärän romahtamisena. Hehtaareissa päätehakkuiden leimausmäärä laski 44 % edellisvuodesta ja harvennusten leimausmäärä laski 23 %. Harvennushakkuiden leimausmäärä oli kuitenkin lähellä vuosikymmenen keskiarvoa, kun taas päätehakkuiden leimaushehtaarit olivat vuosikymmenen heikoimmat. Jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuiden ja pienaukkohakkuiden määrä pysyi edelleen marginaalisena noin kahden prosentin tuntumassa koko leimausalasta.

Uusi vuosikymmen 2020 alkaa puumarkkinoiden osalta tilanteessa, jota kannattaa seurata tarkasti. Alkuvuotta on leimannut etenkin leuto sää, joka on vaikeuttanut puunkorjuuta. Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan ja myös metsäteiden kantavuudessa on ollut ongelmia. Tämä johtanee lyhyeen talvikorjuukauteen, joka voi ohjata myös loppuvuoden puukauppaa ja hakkuumääriä. Toisaalta osassa Lappia lunta on vuodenaikaan nähden ennätyksellisen paljon. Teollisuuden alkuvuoden varastojen taso on normaalia huomattavasti alhaisempi mikä enteilee kysynnän kasvua loppuvuodelle etenkin kesäkorjuukelpoisista leimikoista. Normaalia, talven jälkeen teiden varsilla olevaa puuvarastosumaa ei tänä talvena muodostu, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Maailmantalouden ja -markkinoiden seuraaminen on myös ajankohtaista, sillä viimeaikaisilla Lähi-idän levottomuuksilla voi olla vaikutusta metsäteollisuustuotteidenkin kysyntään. Toisaalta muutamien metsäteollisuustuotteiden hintojen lasku oli ehtinyt jo loppuvuotta kohti vähintäänkin loiventumaan.

Puumarkkinatilanne vaihtelee alueiden välillä huomattavasti ja metsänomistajien on järkevää hyödyntää oman alueen metsänhoitoyhdistystä puukaupan suunnittelussa. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto. Tilastoimattomat hinta- ja määrälisät sekä kirjavat puutavaralajien hinnoittelukäytännöt ja sopimusehdot ovat hyvin yleisiä, mikä heikentää julkisten hintatilastojen hyödynnettävyyttä ja vaikeuttaa omatoimista puukauppojen vertailua.

Luonnonvarakeskus ylläpitää alueellisia ja valtakunnallisia hintatilastoja. Pohjanmaa-Kainuun hintatilastoalue on jakaantunut vuodenvaihteessa kahdeksi. Alueemme metsänomistajat kuuluvat jatkossa Pohjois-Pohjanmaan alueeseen. Koillismaa-Kainuu on jatkossa omana hinta-alueenaan. Tämä hinta-alueen jako on mielestäni hyvä juttu, kertoo Kilpivaara. Toimialueellamme on ollut perinteisesti selvästi paremmat keskihinnat mitä Pohjanmaa-Kainuun hinta-alueella. Onhan selvää, ettei Koillismaan ja Ylä-Kainuun puunkysyntätilanne ja sitä kautta hintataso ole ollenkaan samanlainen kuin täällä Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa. Jatkossa uudet hinta-alueet vastaavat paremmin moninaisen puumarkkina-alueen paikallisia olosuhteita ja markkinatilanteita. Toisaalta myös puukauppamäärien seurantaan tulee lisää mielenkiintoa, kun tilastoalueemme jakaantuu pienemmäksi. Metsänomistajatkin saavat hintatilastoista jatkossa enemmän irti ja sellaista hintatietoa mikä vastaa oman leimikon hintatasoa aiempaa paremmin.