Puukauppa on käynyt vilkkaasti koko kesän

11.8.2021

Pohjois-Suomen puukaupassa on nähty juhannusmyrskyn seurauksena poikkeuksellisen vilkas kesä. Yksityismetsistä ostettiin tammi-heinäkuussa puuta 4 965 000 m3 (2020 – 2 777 000). Alkuvuoden puukauppa on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa kaikissa Pohjois-Suomen maakunnissa, erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla, jossa kauppaa on käyty jo 2 816 000 m3 (1 401 000).

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella Pyhä- ja Kalajokilaaksossa puukauppaa on käyty heinäkuussa noin kaksinkertaisilla puumäärillä verrattuna viime vuosien määriin, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Kesän aikana puukauppa on käynyt poikkeuksellisen vilkkaasti. Toisaalta alkukesän puun hintapiikki on kääntynyt laskuun. Metsänomistajat ja metsäyhtiötkin ovat lomaviikkojen jälkeen odottavalla kannalla. Metsäyhtiöt ovat kertoneet hyvistä alkuvuoden tuloksista, joita ovat siivittäneet lopputuotteiden hyvä hintakehitys suhteessa kustannuksiin, kuten puun hintoihin. Markkinoiden yleinen tilanne on positiivinen. Vuodet eivät ole veljiä keskenään, mutta tämän vuoden näkymät ja ennustelaitosten analyysit ovat optimistisia loppuvuodenkin osalta. Koillismaan kesäkuisen myrskyn tuhopuiden korjuu kestää pitkälle talveen, mutta niiden korjuu ei vaikuta juurikaan Pohjois-Suomen puumarkkinoihin kuten ei vaikuta Kalajoen paloalueen energiapuun korjuukaan selvittää Kilpivaara.

Puun hintataso ja lopputuotteiden hinnat ovat tässä markkinatilanteessa erkaantuneet. Tämän johdosta metsäyhtiöt ja sahat ovat tehneet kovia tuloksia. Metsäteollisuuden lopputuotteiden futuurihintojen mukaan hintatasot säilynevät kohtuullisen korkealla tasolla. Tämä mahdollistaa toivon mukaan metsäalalle lisää investointeja ja puun käytön lisäystä. Näiden pitäisi heijastua raaka-aineen kotimaiseen kysyntään.

 

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä saa monipuolet palvelut ja yhteisen edunvalvonnan

Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat laajassa palveluvalikoimassaan metsänomistajille niin metsänhoidon kuin puukaupan palveluita. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenyydellä varmistetaan, että metsänomistajien yksilöllisten etujen lisäksi myös yhteisiä etuja voidaan ajaa kansallisella ja kansainvälisellä rintamalla. Tästä osoituksena esimerkiksi EU:n valmisteilla oleva uusi metsästrategia, jonka kannanotoissa saatiin lievennettyä jyrkimpiä vaikutuksia metsien käsittelyn sääntelyyn.

Metsänomistajat ovat tervetulleita metsänhoitoyhdistyksen palvelutarjonnan ja edunvalvonnan jäseniksi. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa metsänhoidon ja puukaupan suunnittelua ja toteuttamista. Otahan yhteyttä omaan metsänhoitoyhdistykseen joko jäsenyyden tai metsänhoidon merkeissä.