Puukauppa käy odottavissa tunnelmissa – Paperiteollisuuden kriisi heijastuu puun tarpeeseen

24.8.2020

Pohjois-Suomen puukauppa jatkui kesällä alkuvuoden tahtiin – kolmanneksen edellisvuotta perässä. Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin tammi-kesäkuussa 2 777 000 m3 (2019 – 4 058 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 1 401 000 m3 (2 010 000). Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toimialueella puun tarjonta on ollut keskimääräistä parempi ja leimikoita olemme tehneet 9 % viime vuotta enemmän. Kauppaakin on meillä käyty paljon muuta Pohjois-Suomea vilkkaammin, sillä olemme viime vuoden luvuista vain kymmenisen prosenttia jäljessä.

Viime talven heikkojen korjuuolosuhteiden takia kesäkorjuukelpoisten leimikoiden hintataso on ollut hyvällä tasolla, siinä suurin syy hyvin sujuvaan puukauppavuoteen, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara Mhy Pyhä-Kalasta. Odotamme syksyllä puukaupan käyvän tavanomaiseen tahtiin. Tärkeää on muistaa kysyä hinnat useammalta ostajalta, mielellään kaikilta. Kysyntää tuntuu nyt olevan etenkin harvennusleimikoilla, joiden puunhinnat ovat jopa nousseet aavistuksen kesän aikana. Nyt kannattaa ottaa yhteyttä omaan metsäneuvojaan ja laittaa puukauppa vireille.

Lopputuotteiden kysyntämuutokset jyrkkiä

Puumarkkinoiden erityisinä valopilkkuina ovat jatkaneet kuusitukin ja energiapuun hyvä kysyntä. Koronatilanne arvioitiin metsäsektorille kokonaisuutena kahtiajakoiseksi. Osa tuotteista hyötyy ja osa kärsii. Paperiteollisuus on pahimman kärsijän roolissa, kun kysyntä on romahtanut päämarkkina-alueilla. Myös kartongin ja sellun hinnat ovat kääntyneet uudelleen laskuun. Paperituotteet muodostavat yhä ison osan metsäsektorin kokonaisuudesta ja ovat tärkeitä vientituotteita. Näiden tuotteiden kysynnän heikkous vaikuttaa metsänomistajien puukauppaan, kun selluntarve paperin valmistamiseen laskee. Sahatavaran kysyntä on ollut ennakoitua vahvempi, vaikka näkymät ovat edelleen epävarmat.

Kemiallisen metsäteollisuuden osalta lopputuotteiden hinnat kääntyivät kesän aikana uudelleen jyrkkään laskuun. Koronakriisi näyttääkin jatkavan edelleen kemiallisen metsäteollisuuden suhdanneluisua. Tämä näkyy raadollisimmin paperituotteiden kysynnän romahduksena. Tehtaiden tuotannon muutostöitä ei voida toteuttaa hetkessä ja koronatilanteen tuomaa paperin kysynnän romahdusta ei pystytä paikkaamaan hetkessä. Paperin tuotannonmenetykset ovat niin suuria, että ne tulevat vaikuttamaan myös syksyn puuntarpeeseen.