Puukauppa ja hakkuut viriävät syksyä kohti

11.9.2020

Alkusyksy on puukaupan ja hakkuiden aikaa. Yksityismetsien hakkuumäärät ovat olleet hieman kasvussa kesäaikaan alkuvuoden heikkouden jälkeen ja metsänhoitoyhdistysten leimausmäärät ovat nousseet viikoittain. Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin tammi-elokuussa 3 297 000 m3 (2019 – 4 542 000). Pohjois-Pohjanmaalla puuta myytiin 1 652 000 m3 (2 265 000). Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan toiminta-alueella puukauppa on käynyt selvästi Pohjois-Suomen ja maakunnan puukauppalukuja paremmin, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Olemme tehneet leimikoita metsänomistajille pari prosenttia viime vuotta enemmän ja valtakirjalla tekemämme puukaupatkin ovat lähes viime vuoden tasolla.

Puun ostot alkoivat elpymään heinäkuun jälkeen, valopilkkuina kuusitukki ja energiapuu. Puun hinnat ovat pysyneet hyvällä tasolla. Kesäajan harvennushakkuut painottuivat kovanmaan männikkövaltaisiin kohteisiin. Aukotkin menevät tosin hyvin nyt kaupaksi, mänty- ja kuusitukin parhaimmat hinnat ovat olleet 61-62 euron luokkaa johon metsänomistajat ovat olleet tyytyväisiä, selvittää Kilpivaara. Pohjanmaan sahat ovat elokuussa kärsineet tukkipulasta, ja tietojemme mukaan erästä sahaa on jopa jouduttu seisottamaan, kun ei ole ollut mitä sahata.

Mekaanisen metsäteollisuuden sahatavaran kysyntä on jatkanut yleisestikin melko vahvana ja vientihinnat ovat edelleen nousseet. Paikoin koronatilanne on lisännyt huomattavasti tee-se-itse rakentamista. Tuoreimmat tilastot näyttävät sahatavarakaupan piristyneen edelleen kesän aikana, myös sahatavaran vientihinnat ovat nousseet alkuvuoden alhaiselta tasolta. Toivoa sopii, että puurakentamisen hyvä vire saadaan säilytettyä talouden elvytysvaiheessakin.

Paperiteollisuus ahdingossa, mitä tilalle?

Viestit paperiteollisuudesta ovat olleet huolestuttavia. Paperituotteiden kysyntä on romahtanut koronatilanteesta johtuen. Selluntarpeen paperin valmistamiseen ennakoidaan laskevan, mikä vaikuttaa metsänomistajien kuitupuunkin kysyntään. Toisaalta riippuvuus pelkästä paperin tuotannosta on pienentynyt ja kuitupuuta tarvitaan kemiallisessa metsäteollisuudessa muuhunkin tuotantoon.

Syksy on hyvää aikaa puukaupalle

Metsänomistajan kannattaa aloittaa puukaupan valmistelu ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen alueneuvojaan. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua puukauppaan kilpailuttamalla ja vertailemalla tarjoukset sekä toteuttamalla korjuun valvonnan. Puukaupan kanssa ei koskaan kannata niin paljoa hätäillä, ettei kaikilta puunostajilta ehtisi pyytää tarjousta. Puunostajalla tieto siitä, että myyjä pyytää tarjouksia myös muilta nostaa puunhintoja, selvittää Kilpivaara puukaupan mekanismeja.

Esimerkiksi keskimääräisellä 500 kuution päätehakkuuleimikolla yksikköhintojen ero johtaa helposti 1000 - 2000 euron eroon kaupan loppusummassa ja huonojen sahapuumittojen sekä korjuun valvonnan laiminlyönti johtaa samansuuruiseen vahinkoon. Metsänomistajan aktiivisuus palkitsee yleensä niin paljon, että tienatuilla euroilla maksaa syntyneen uudistusalan metsänviljelykulut.

Metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa tarjoaa avaimet käteen ratkaisun, jossa kilpailutuksen lisäksi metsänomistajan oikeusturvan ja edunvalvonnan toteutuminen on otettu huomioon. Mhy Pyhä-Kalan asiantuntijapalvelu maksaa 500 kuution puukaupassa jäsenelle noin 380 €. Rahalla saa tällöin nukkua yönsä rauhassa luottaen siihen että kaupassa menee kaikki parhaalla mahdollisella tavalla.