Pienpuun keruun tuki nousi 1.6.

09.6.2022

Jos metsänhoitotöiden ohessa kerätään pienpuuta, on nuoren metsän hoitotuki 450 euroa hehtaarilta. Tuki nousi 20 euroa hehtarilta 1.6. Myös tukiehtoihin tuli muutoksia, joten yhä useampi nuoren metsän hoitokohde voi saada kemera- tukea.

Metsänomistajan kannattaa nyt hyödyntää tukea kohteilla, joiden hoito on päässyt unohtumaan, sillä energiapuulle riittää kysyntää. Vaihtoehtoja on useita: kokopuun korjuu, karsittu ranka tai yhdistelmäkorjuu, jossa otetaan talteen myös kuitupuuta. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen auttaa valitsemaan oikean hakkuutavan.

Kohteita riittää, sillä myöhässä olevia taimikonhoito- ja nuoren metsän hoitotöitä on valtakunnan metsien vuosien 2014–2018 inventoinnin mukaan yli 770 000 hehtaaria. Oikea-aikaisten hoitotoimien tavoitteena on vahvistaa puuston kasvua ja hiilensidontaa. 

 

Yhä useampi kohde saa tukea

Nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tuki nousee kesäkuun alusta alkaen ja myös tukiehtoihin tulee muutoksia. Muutosten seurauksena yhä useampaan nuoren metsän hoitotyöhön voi saada kemera-tukea.

Nuoren metsän hoitotyön yhteydessä vaadittava puuston poistuman määrä laskee pohjoisessa Suomessa 1 000 rungosta 800 runkoon ja muualla Suomessa 1 500 rungosta 1 000 runkoon hehtaarilla. Poistettavien puiden kantoläpimittavaatimus muuttuu kahdesta senttimetristä kolmeen senttimetriin. Muuten tukiehdot säilyvät ennallaan.

Muutokset palauttavat nuoren metsän hoidon tukiehdot ja tukitason vuoden 2015 säännösten mukaiselle tasolle. Valtioneuvosto antoi muutosta koskevan asetuksen 12.5.2022. Korkeampaa tukea saavat kohteet, joiden hakemus on jätetty Suomen metsäkeskukseen 1.6.2022 tai sen jälkeen.

Kemera-tuella tehtiin viime vuonna nuorten metsien hoitoa lähes 130 000 hehtaarin alalla, josta pienpuuta kerättiin 34 000 hehtaarilta. Pienpuun korjuuseen on tälle vuodelle varattu kemera-tukea 19 miljoonaa euroa. Tuen käyttö viime vuonna oli 14,6 miljoonaa euroa.

Lisätietoa nuoren metsän hoidon kemera-tuesta on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote: Nuoren metsän hoidon tukitasoa nostetaan ja ehtoja lievennetään 1. kesäkuuta alkaen