Mhy Pyhä-Kalan metsänomistajille maksettiin kemeratukea 2,8 miljoonaa euroa

28.1.2020

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Mhy Pyhä-Kalan toimialueen metsänomistajille kemeratukea 2,8 miljoonaa euroa. Tästä metsänhoitoyhdistyksen hakemana maksettiin reilu puolet.

Valtaosa Kemera-tuesta, noin 1 625 000 euroa, käytettiin nuorten metsien hoitoon ja taimikon varhaishoitoon. Taimikon varhaishoitoon saa tukea 160 euroa hehtaarille ja taimikonhoitoon sekä nuoren metsän kunnostukseen saa tukea 230 euroa hehtaarille. Nuorten metsien työmäärät olivat edellisvuoden tasolla. Taimikon varhaishoito on tarpeellinen jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Kemera-tuella varhaishoitoa on viime vuosina tehty reilu puolet tarpeeseen nähden. 

Metsätietöitä tehtiin Kemera-tuella noin 50 kilometriä, josta valtaosa metsätien perusparantamista.  Tukivaroja töihin käytettiin noin 300 000 euroa. Suometsiä hoidettiin noin 2 000 hehtaarin alalla, niitä rahoitettiin kaikkiaan noin 537 000 eurolla.

Loput kemeratuesta maksettiin hirvivahinkokorvauksina (64 000 €), luonnonhoidontukena (130 000 €), terveyslannoituksen tukena (60 000 €) ja ympäristötukena (65 000 €).