Metsäteollisuuden lakon vaikutukset näkyvät metsänomistajille

18.2.2020

Uusi puukauppavuosi on Pohjois-Suomessa alkanut odottavissa tunnelmissa. Pohjois-Suomen yksityismetsien ostomäärä 454 000 m3 jäi reiluun puoleen edellisvuodesta (2019 – 862 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 180 000 m3 (443 000). Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa puukaupan luvut ovat samansuuntaiset kuin Pohjois-Pohjanmaalla yleisesti, kertoo metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara.

Puukauppamäärät ovatkin ennakoineet vaikeita työmarkkinaneuvotteluja ja metsäteollisuuden lakkoja. Kemiallisen metsäteollisuuden lakko kesti kaksi viikkoa ja mekaanisen metsäteollisuuden lakko jatkuu edelleen.  Lakko tiputtaa myös yksityismetsien hakkuutarvetta tuotantoon. Toisaalta hakkuumäärien ollessa edelleen suhteellisen korkealla ja puukauppojen vastaavasti alhaisena, ovat yksityismetsänomistajien pystyvarastot huvenneet. Tämä saattaa näkyä kysynnän elpymisenä lakkojen jälkeen. Lakot osaltaan ovat tyhjentäneet myös lopputuotteiden ylitarjontaa markkinoilta.

Kysynnän odotetaan elpyvän epävarmuuksista huolimatta

Raakapuun hinnat ovat tasaantuneet. Täytyy kuitenkin muistaa, että ostomäärät ovat olleet erittäin alhaiset. Tukkipuun hintakehitystä painaa sahateollisuuden hankala markkinatilanne. Suomen tukkipuun hinnat ovat suhteessa pysyneet kilpailijamaita korkeammalla tasolla. Lopputuotteiden hinnanlasku lienee pysähtynyt, mutta hintoja painaa edelleen Keski-Euroopan hyönteistuhojen laajuus. Lisäepävarmuutta maailmanmarkkinoille tuo Corona-virus, joka voi hyydyttää maailmankauppaa ja vaikuttaa tuotevirtoihin.

Alkuvuotta on leimannut etenkin leuto sää, joka on vaikeuttanut puunkorjuuta. Talvikorjuukohteille ei ole päästy normaaliin tapaan ja myös metsäteiden kantavuudessa on ollut ongelmia. Erikoisen huono korjuutalvi kääntää puumarkkinatilannetta nyt päälaelleen ja ohjaa myös loppuvuoden puukauppaa ja hakkuumääriä. Tehtaiden puuhuolto on vaarantunut selvästi heikkojen korjuuolosuhteiden ja sulien penkkateiden takia. Teollisuuden alkuvuoden varastojen taso on normaalia huomattavasti alhaisempi mikä enteilee kysynnän kasvua loppuvuodelle etenkin kesäkorjuukelpoisista leimikoista. Kelien takia on ollut jo tilanteita, ettei kuljetuskelpoisia tienvarsivarastoja ole yhtiöillä ollut juuri lainkaan. Normaalia, talven jälkeen teiden varsilla olevaa puuvarastosumaa ei tänä talvena muodostu, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Tällä hetkellä on kova kysyntä heti korjuu- ja kuljetuskelpoisten leimikoiden osalta. Puun tarve on suuri kaikilla sellutehtailla ja sahoilla. Nyt kannattaa tarjota leimikkoa kilpailutettavaksi mhyn kautta. Sieltä löytyy kaikissa puumarkkinatilanteissa ajantasaisin, monipuolisin ja tarkin puukauppatieto.