Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne heijastuu puun kysyntään

15.11.2019

Alkuvuodesta hyvin käynyt puukauppa tasaantui syksyllä edellisvuosia vaisummaksi. Lokakuun loppuun mennessä puukauppaa käytiin Pohjois-Suomessa 6 026 000 m3 (2018 – 6 689 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppa on viime vuotta 10 % jäljessä, 3 083 000 m3 (3 395 000).

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan alueella puukaupan luvut ovat samansuuntaiset. Puunostajien ostohalukkuuden vähentyessä myös metsänomistajien myyntihalukkuus on laskenut vähintäänkin samaa tahtia kuin tukkipuun hinta on laskenut, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Vuosi sitten tukkipuun keskihinnat olivat vielä 63 euron tasolla, kun ne nyt ovat 57 euron tasolla. Metsäteollisuuden heikkenevä suhdanne laskee raakapuun kysyntää. Samaan aikaan markkinoille on tullut Keski-Euroopan myrsky- ja hyönteistuhojen myötä Suomen vuotuisen kestävän hakkuusuunnitteen verran raakapuuta – tuhojen ennustetaan tulevina vuosina vielä kasvavan.

Maailmantalouden hidastuminen laskee metsäteollisuuden vientiä

Sellun tuotannossa saavutettaneen tänä vuonna uusi ennätys, ensi vuonna tuotannon odotetaan hieman laskevan. Selluvarastot ovat edelleen korkeat, mikä heijastuu myös Suomen vientihintoihin. Vientihinnat ovat kääntyneet selvään laskuun. Paperin kysyntä on jatkanut laskuaan, mutta kapasiteetin sulkemiset ovat tukeneet hintaa. Kokonaisuutena paperi- ja massateollisuuden kannattavuus on normaalitasolla. Sahateollisuuden tilanne on vaikeampi.

Metsänomistajan kannattaa tarjota markkinatilanteeseen sopivia leimikoita. Kilpivaaran mukaan paras kysyntä on tällä hetkellä sulan maan aikana korjattavista kuitupuuvaltaisista kohteista. Puumarkkinatilanne vaihtelee kuitenkin huomattavasti maan eri osissa ostajien varantotilanteen mukaan. Metsänomistajan kannattaa varmistaa ajantasainen tieto paikkakunnan markkinatilanteesta omasta metsänhoitoyhdistyksestä.

Markkinatilanne huomioon myös puunkorjuun valvonnassa

Kuitupuun kysynnän ollessa huomattavasti tukkipuuta parempaa, on leimikon hakkuuta valvottava tarkasti, ettei arvokkaampaa tukkipuun mitat täyttävää puuta katkota halvemmaksi kuitupuuksi. Metsänhoitoyhdistyksen ammattilainen hoitaa tarvittaessa puukaupan tarjousten vertailun, huomioiden eri ostajien erilaisen katkonnan vaikutuksen, sekä korjuun valvonnan metsänomistajan puolesta.