METSÄNHOITOYHDISTYKSEN TALOUS VAHVISTUI VUODEN 2020 AIKANA

18.2.2021

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala ry:n talous vahvistui toimintavuoden aikana. Kokonaisliikevaihto kasvoi 8 % 10,17 miljoonaan euroon. Mhy:n liikevaihdon kasvu on viime vuosina perustunut lähes pelkästään korjuupalvelutoiminnan kasvuun, mutta vuonna 2020 perinteisten metsänhoitopalvelujen liikevaihto kääntyi kasvuun. Liikevaihto kasvoi muun muassa palvelutoiminnan, metsänhoitopalvelujen ja energiapuunvälityksen kasvun myötä. Viime vuonna merkittävää kasvua oli etenkin metsätilojen kiinteistönvälityksessä sekä metsätilojen muihin omistajanvaihdoksiin liittyvissä palveluissa kertoo johtaja Maunu Kilpivaara.

Tilinpäätös oli verojen jälkeen 253 332,49 euroa ylijäämäinen, mikä on 2,5 % kokonaisliikevaihdosta. Omavaraisuusaste laski edellisvuodesta ollen nyt 72,4 % (77,4 %). Pitkäaikaisen velan määrä aleni edellisvuodesta. Pitkäaikaista velkaa Oulaisten toimiston rakentamisesta on jäljellä 37 790 euroa, joka lyhenee 30 000 eurolla vuodessa. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden.

Metsänhoitoyhdistyksellä on noin 7450 jäsentä, jotka maksoivat jäsenmaksuja 581 447 euroa, mikä on keskimäärin 79 euroa/ jäsen.

Sijoitustoiminnan tuotot olivat 33 642,21 euroa. Vuoden 2020 liikevoitto, eli tulos ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä veroja oli 282 991,63 euroa, kun liikevoitto edellisvuonna oli 115 066,72 euroa. Oman pääoman tuotto oli 6,7 % ja oman pääoman määrä ylitti neljä miljoonaa euroa ollen 4 008 429,09 euroa.

Liiketoiminnan puolella mittarina oleva liikevaihto on kasvussa. Kiinteät kulut kasvoivat myös (4,5 %), mutta vähemmän kuin liikevaihto (8 %) ja myyntikate (11 %). Toiminnan kannattavuus on hyvällä tasolla, mutta siihen tulee kiinnittää edelleen huomiota, etenkin kustannusten hallintaan kertoo johtaja Maunu Kilpivaara. Tehokkuutta onkin haettu organisaatiomuutoksella, myyntityön kehittämisellä sekä aikaisempaa tarkemmalla talouden seurannalla. Tähän liittyy toimihenkilöiden työajan tehokas käyttö ja suuntaaminen tulokselliseen tekemiseen.

Hyvin sujuneen vuoden loppupuolella metsänhoitoyhdistyksen hallitus päätti lisähenkilön rekrytoinnista Nivalan toimistolle. Parannamme palveluja metsänomistajille lisäämällä yhden metsäasiantuntijan asiakaspalvelutyöhön, kertoo Kilpivaara. Haluamme myös omalta osaltamme vastata metsäteollisuuden puunkäytön lisäykseen esimerkiksi Kemin tehdashankkeen jälkeen. Viimeisimmän rekrytoinnin jälkeen meillä on kaikkiaan 42 toimihenkilöä yhdellätoista toimistolla Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa.

Vuodesta 2021 näyttää muodostuvan metsäsektorille taloudellisesti kohtuullinen huolimatta koronapandemiasta. Virus hallitsee mediassa ja metsänomistajienkin arjessa. Tämän kaiken keskellä on syytä muistaa, ettei metsät ole menneet kiinni. Sahat ja tehtaat tarvitsevat puuta ja etenkin pehmopaperikoneiden olisi nyt syytä pysyä käynnissä.