Loppuvuoden puukauppa on vahvistunut

21.12.2020

Pohjois-Suomen puukauppa on syksyllä ottanut hyvän loppukirin, alkuvuoden reilu takamatka edellisiin vuosiin nähden on syksyllä kutistunut noin kymmeneen prosenttiin. Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin tammi-marraskuussa 6 202 000 m3 (2019 – 7 037 000). Pohjois-Pohjanmaalla puuta myytiin 3 098 000 m3 (3 533 000). Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa puukauppa on käynyt paremmin lähes koko vuoden. Jouluviikon tilanteessa leimikoita on tehty noin 15 % viimevuotista enemmän. Valtakirjalla solmittuja puukauppoja taas on tehty noin 16 % viimevuotista enemmän, kertoo johtaja Maunu Kilpivaara Mhy Pyhä-Kalasta.

Puukauppaa erityisesti havutukin vetämänä

Kysyntä on kohdistunut uudistushakkuiden havutukkivaltaisille kohteille, jotka menevät paikoin nopeasti korjuuseen. Viime talven heikkojen korjuukelien takia talvileimikoita jäi hakkaamatta ja niiden kysyntä on heikompaa. Nämä tekijät vaikuttavat lähiaikojen puukauppatilanteeseen. Tukkipuun nousun taustalla on toisaalta sahatavaramarkkinoiden hyvä kysyntä ja toisaalta varastomäärien lasku. Tukkipuun varastot ovat huvenneet.

Sahatavarakaupan lisäksi markkinoilta on tullut viestejä sellun ja kartongin kysynnän elpymisestä. Erityisesti kartonkien hinnat ovat lähteneet nousuun. Taustalla on nettikaupan kova kasvu, jossa joulusesonki rikkonee ennätyksiä. Nettikaupan kasvu tukee myös monien erikoispapereiden, kuten tarrapapereiden, tarvetta. Toisaalta monien graafisten papereiden tilanne on huolestuttava koronatilanteen jatkuessa. Niissä kysyntä on laskenut edelleen voimakkaasti ja hinnat jatkavat pääosin laskua.

Heti korjuukelpoiset kohteet ovat kysytyimpiä, sillä talvi odottaa edelleen tuloaan. Hintataso on tällä hetkellä reilusti vuodentakaista parempi. Uudistushakkuulla sekä kuusi- että mäntytukin keskihinnat ovat yli 60 euroa ja parhaimmat hinnat 64 euron tasolla. Metsänomistajien on hyvä tiedostaa, että ei kannata tuijottaa pelkästään puun hintaa, vaan katkonnan merkitys on suuri. Lisäksi puun hinta voi vaihdella alueella paljon korjuukelpoisuuden ja puulajisuhteiden mukaan. Puun hinta määräytyy vapaasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Talvi jatkuu leutona, puukauppa on aina ajankohtaista

Kesäkorjuukelpoisten leimikoiden kysyntä jatkunee läpi talven hyvänä. Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että metsänomistaja saa puukaupan kokonaisuudelle korkeimman markkinoilla kilpailutetun hinnan. Tämä toteutuu siten, että kilpailutuksen jälkeen tarjoukset vertaillaan katkonta-aineistojen ja yksikköhintojen perusteella. Tämän jälkeen on mahdollista valita tarjous, joka antaa metsänomistajalle korkeimman tulon. Mahdollinen runkohinnoittelu korostaa entisestään asiantuntijan roolia.