Kesäleimikoilla kysyntää – Koronatilanteen ensishokista on selvitty metsäsektorilla

15.5.2020

Pohjois-Suomen puukauppa on alkuvuodesta käynyt odottavissa tunnelmissa. Tammi-huhtikuun ostomäärä Pohjois-Suomen yksityismetsistä oli 1 531 000 m3 on lähes 40 % viime vuotta jäljessä (2019 – 2 472 000). Pohjois-Pohjanmaalla puukauppaa käytiin 811 000 m3 (1 265 000). Kesäharvennuksilla on kysyntää ja kauppa on kevään edetessä kuitenkin vilkastunut. Puukauppatilanne vaikuttaa nyt hyvältä myös Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa, puulle on kysyntää ja hintatasokin alkaa tyydyttää taas metsänomistajia. Myyntiaikeita metsänomistajilla ainakin on, sillä leimausmäärämme ylittää jo viime vuosien leimausmäärän ja on toiseksi suurin tällä vuosikymmenellä. Valtakirjalla myytyjen leimikoiden puumäärissäkin olemme keskimääräistä suuremmissa kuutiolukemissa. Puukauppa on nyt kiihtymään päin, sillä alkuvuoden puukaupoista puolet on tehty viimeisen kuukauden aikana, selvittää johtaja Maunu Kilpivaara Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalasta.

Kilpailuta kesäleimikkosi

Puunostojen painopiste on siirtynyt vahvasti kesäkorjuukohteisiin. Metsänomistajan kannattaa tarjota nyt myyntiin kaikenlaisia kesäkorjuukelpoisia leimikoita, niin harvennuksia kuin päätehakkuitakin. Päätehakkuulla on maksettu parhaimmillaan jo yli 60 euron kuutiohintoja mänty- ja kuusitukista. Hinnat ovat nousseet kuitupuun osalta ja pysyneet vakaana tukkipuulle. Vakaa puun kysyntä ja hinta ovat poikkeuksellista tässä haastavassa taloudellisessa tilanteessa verrattuna muiden maiden tilanteeseen. Myös energiapuulle on kasvavaa kysyntää, joka mahdollistaa kesäharvennuksien lisäksi nuorten metsien kunnostuksien toteuttamista. Puukaupan teossa ensimmäinen ja tärkeä vaihe on kilpailuttaa puunhinnat kaikkien ostajien kesken. Parhaimman puunostajan valinnan ja kaupanteon jälkeen toiseksi tärkein vaihe on puunkorjuun valvonta siinä vaiheessa, kun leimikkoa hakataan. Metsänhoitoyhdistykset tarjoavat asiantuntija-apua puukauppaan kilpailuttamalla ja vertailemalla leimikot metsänomistajan puolesta ja toteuttamalla korjuun valvonnan.

Koronatilanteen alkushokista siirrytty toiveikkaampaan tilanteeseen

Talousennusteet antavat entistä synkempää kuvaa koronatilanteen vaikutuksista yhteiskuntien talouteen ja monet työryhmät ovat alkaneet esittää vaihtoehtoja kriisin ja elvytyksen toteuttamisesta. Metsäalan osalta koronatilanne on alkushokin jälkeen kääntynyt toiveikkaampaan suuntaan. Suomalainen metsäteollisuus on pärjännyt toistaiseksi ilman laajempia seisokkeja. Metsäala voi tarjota kestävää elvyttämistä ja innovatiivista uudistumista koronashokin koettelemalle taloudelle.