Kalajoen metsäpalon pinta-ala on tarkistettu

20.8.2021

Kalajoella heinäkuun lopulla syttynyt metsäpalo on sammutettu, syttymissyytä tutkitaan ja tuhoalueen lopullinen koko on nyt tarkistusmitattu.

 

 

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan metsäasiantuntija kiersi palaneen alueen reunoja myöten ja mittasi GPS;n avulla alueen pinta-alan. Tarkennusmittauksessa paloalueeksi laskettiin 227 hehtaaria. Seurakunnan metsiä oli paloalueella suurin osa, lisäksi viiden yksityisen metsänomistajan pinta-alaa yhteensä noin 19 hehtaaria.

Tämän kokoluokan metsäpalon sammuttaminen vaatii valtavasti työtä ja osaamista eri tahoilta; suunnittelua, organisointia ja fyysistä työtä. Metsäpalon lopulliset kustannukset tulevat olemaan miljoonaluokkaa. 

Sammutustöiden suunnittelussa ja totetuttamisessa auttaa kunnossaoleva metsätieverkko ja ajantasainen tieto alueen metsistä. Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kala on suunnitellut alueen ojituksen ja opasti sammutusvaiheessa ojien tukkimista, jolla vedenpinta saatiin nousemaan osalla aluetta korkealle.

Palanut alue sijaitsee Kalajoen Rautiossa lähellä Sievin ja Kannuksen rajaa.