Hirvikanta tavoitetasolla Pohjois-Pohjanmaalla

05.3.2021

Luonnonvarakeskus julkisti perjantaina 5.3.2021 arvionsa hirvikannan tasosta syksyn 2020 metsästyksen jälkeen. Luken luvut näyttävät meidän osaltamme todella hyviltä, arvioi Pohjois-Pohjanmaan lukuja tuoreeltaan Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara. Koko Oulun riistakeskuksen alueella hirvikanta on nyt tavoitteessa jo toista vuotta peräkkäin. Toki vuosi sitten Luke ilmoitti Pyhäjokilaakson (hirvitalousalue 4) hirvikannaksi 2,5 hirveä tuhannella hehtaarilla, mutta nyt vuoden viisaampana hirvikanta vuosi sitten olikin tasan 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla, eli korjausliikettä aikaisempaan arvioon on jouduttu tekemään.  Toivottavasti tämä ei toistu vuoden päästä. Luke näyttää onnistuneen vuosi sitten Kalajokilaakson (hirvitalousalue 5) hirvikannan arvioinnissa paremmin, sillä siinä vastaavaa korjausliikettä ei ole tehty. Nämä muutoksethan johtuvat siitä, että metsästyksen jälkeen saaliin perusteella voidaan edellisten vuosien hirvikanta määrittää todella tarkasti, Kilpivaara selvittää hirvimatematiikkaa. Hirvisaalis kertoo lopulta aina totuuden takavuosien kannan tasosta. Vasatuotot, petojen vaikutus ja muut kannan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa, jolloin saalismääristä voidaan kanta määrittää takavuosille hyvin tarkkaan.

Joka tapauksessa tilanne on metsätalouden näkökulmasta parempi kuin vuosikymmeniin. Se että hirvikanta on nyt tavoitetasolla, on poikkeuksellista, sillä Luken tilastoissa noin kahdenkymmenen vuoden seurantajakson aikana tavoitetason ylärajoja ei ole alitettu ennen kuin nyt vuodesta 2019 lähtien. Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski syksyn jahdissa edellisvuoden 10 500 hirvestä 9 600 hirveen, jolloin hirvikanta on nyt noin 8,5 % edellisvuotta pienempi. Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski eniten hirvitalousalue 2:lla eli Iijoen alajuoksulla Pudasjärvellä ja Iissä missä kannan lasku oli 15,3 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tilanne parani myös merkittävästi aikaisempaan verrattuna, kun Kalajokilaakson hirvikanta aleni 13,2 prosenttia edellisvuodesta. Tämä luo uskoa järjestelmän toimivuuteen ja motivoi meitä ja varmaan muitakin sidosryhmiä jatkamaan työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Suuri kiitos metsästäjille hyvästä työstä.

Maanomistajien etujärjestöjen metsänhoitoyhdistyksen sekä MTK:n ja metsästäjäosapuolten välillä on yhteisesti sovittu hirvitalousalueittain tavoitetaso hirvikannalle. Sovitut tavoitetasot on hyväksynyt alueellinen riistaneuvosto. Oulun riistakeskusalueella tavoitetaso vaihtelee Koillismaan 2-2,5 hirvestä tuhannella hehtaarilla maakunnan eteläosien 2,6-3,1 hirveen tuhannella hehtaarilla. Mikäli hirvikannan tavoitteena pidetään hirvitalousalueittain tavoitevälin puoliväliä, niin Pohjois-Pohjanmaan hirvikannan tulisi olla metsästyksen jälkeen noin 9 600 hirveä, laskee Kilpivaara. Siinä tavoitteessa nyt olemme, emmekä kaipaakaan enää suuria muutoksia tilanteeseen. Paikallisesti olisi toki tarpeen kohdentaa metsästystä hirvitihentymiin missä ongelmia metsätaloudelle edelleen on olemassa.

Luken tuoreet hirvitilastot löytyvät http://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/ajankohtaista