Hirvikanta tavoitetasolla Pohjois-Pohjanmaalla

02.3.2020

Luonnonvarakeskus julkisti perjantaina arvionsa hirvikannan tasosta syksyn 2019 metsästyksen jälkeen. Lupaavalta näyttää, arvioi Pohjois-Pohjanmaan lukuja tuoreeltaan Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara. Näyttää siltä, että lähes koko Oulun riistakeskuksen alueella hirvikanta on nyt tavoitteessa. Tilanne on metsätalouden näkökulmasta parempi kuin vuosikymmeniin. Se että hirvikanta on nyt tavoitetasolla, on poikkeuksellista, sillä Luken tilastoissa noin kahdenkymmenen vuoden seurantajakson aikana tavoitetason ylärajoja ei ole alitettu koskaan aikaisemmin. Pohjois-Pohjanmaalla hirvikanta laski syksyn jahdissa edellisvuoden 10 700 hirvestä 10 000 hirveen, jolloin hirvikanta on nyt noin 6 % edellisvuotta pienempi. Erityisesti Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa tilanne parani aikaisempaan verrattuna. Tämä luo uskoa järjestelmän toimivuuteen ja motivoi meitä ja varmaan muitakin sidosryhmiä jatkamaan työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Suuri kiitos metsästäjille hyvästä työstä.

Ainoastaan niin sanotulla Oulu 2- hirvitalousalueella hirvikannan taso ylittää edelleen sovitun 2,8 hirven ylärajan. Tämä hirvitalousalue käsittää käytännössä Iijokilaakson Pudasjärveltä alaspäin. Luke arvioi kannan tasoksi siellä 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Sielläkin hirvikanta on kuitenkin jo lähellä tavoitetta. Luken mukaan Koillismaalla eli Oulu1- ja Oulu2- hirvitalousalueilla hirvikanta kasvoi muutaman prosentin, mutta laski etenkin maakunnan eteläosissa. Suhteellisesti eniten hirvikanta laski Oulu4 – hirvitalousalueella missä laskua oli noin 19 %. Oulu4 hirvitalousalue käsittää Pyhä- ja Siikajokilaaksojen alueet.

Maanomistajien etujärjestöjen metsänhoitoyhdistyksen sekä MTK:n ja metsästäjäosapuolten välillä on yhteisesti sovittu hirvitalousalueittain tavoitetaso hirvikannalle. Sovitut tavoitetasot on hyväksynyt alueellinen riistaneuvosto. Oulun riistakeskusalueella tavoitetaso vaihtelee Koillismaan 2-2,5 hirvestä tuhannella hehtaarilla maakunnan eteläosien 2,6-3,1 hirveen tuhannella hehtaarilla. Mikäli hirvikannan tavoitteena pidetään hirvitalousalueittain tavoitevälin puoliväliä, niin Pohjois-Pohjanmaan hirvikannan tulisi olla metsästyksen jälkeen noin 9 600 hirveä, laskee Kilpivaara.

Luonnonvarakeskuksen hirvikanta-arvioiden luotettavuutta on arvosteltu sekä metsästäjien että meidänkin puolelta ja tälläkin kertaa kävi niin, että takavuosien kantatasoja on tarkisteltu ylöspäin. Hirvisaalis kertoo lopulta aina totuuden takavuosien kannan tasosta. Vasatuotot, petojen vaikutus ja muut kannan kehitykseen vaikuttavat tekijät ovat tiedossa, jolloin saalismääristä voidaan kanta määrittää takavuosille hyvin tarkkaan. Kokemuksen mukaan Luken kanta-arvioiden luotettavuus paranee vuosi vuodelta. Koillismaan hirvikannan kehitystä kannattaa pitää silmällä, koska siellä hirvikanta on kasvussa. Oulu4- hirvitalousalueen hirvitilannetta kannattaa seurata erityisen tarkasti, sillä Ely-keskuksen hirvionnettomuustilastot eivät tue hirvikannan laskua. Muilla hirvitalousalueilla onnettomuusmäärät ovat joko nousseet tai laskeneet loogisesti Luken arvioiman hirvikannan tason muutosten mukana.

Luken tuoreet hirvitilastot löytyvät http://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/ajankohtaista