Hirvijahti etenee suotuisasti koko maakunnassa – susikanta vaikeuttaa metsästystä

10.12.2019

Syksyn hirvijahti on edennyt metsänomistajan näkökulmasta suotuisasti koko maakunnassa. Kalajokilaakso muodostaa Oulun riistakeskuksen 5. hirvitalousalueen ja Pyhäjokilaakso kuuluu osana laajempaa 4. hirvitalousaluetta. Luonnonvarakeskuksen ennusteen mukaan nyt kun jahti on vielä kesken, Kalajokilaakson hirvikanta on noin 7 % pienempi kuin edellisvuonna kauden päättyessä. Tavoiteltuun talvehtivaan hirvikannan tasoon (2,6-3,1) on kuitenkin vielä matkaa, sillä hirviä on tällä hetkellä reilut 3,3 1000 hehtaarille laskettuna. Metsästystä tuleekin jatkaa vielä ja luvat käyttää mahdollisimman tarkasti.

Pyhäjokilaaksossa ja koko 4. hirvitalousalueella tilanne on parempi. Siellä tavoitetaso on sama (2,6-3,1) kuin 5. hirvitalousalueellakin. Luken ennusteen mukaan siellä hirviä on tällä hetkellä 2,3 kpl 1000 hehtaarilla mikä on jo alle tavoitevälin alarajan. Hirvikanta on noin 23 % pienempi kuin edellisvuonna kauden päättyessä. Metsävahinkojen suhteen kannan taso alkaa olla erinomaisella tasolla! Metsästäjienkään ei tarvitse huolestua, sillä hirviä on edelleen varsin elinvoimainen ja metsästettävä kanta.

Viime vuosina sudet ovat vaikeuttaneet metsästystä yhä enenevässä määrin. Tehokas pyynti on vaikeutunut, kun laajempia metsäalueita joudutaan välttämään susien takia. Sudet sieppaavat helposti hirvikoiran metsästä. Metsästys onkin siirtynyt yhä enemmän lähemmäs kyliä ja asutusta jossa susia toivotaan olevan vähemmän liikkeellä. Toisaalta koiran liikkuessa hirven perässä kauemmas, muuttuu hirvijahti helposti koiran pyytämiseksi pois metsästä ennen kuin sudet ehtivät ensin. Tämä ei ole metsänomistajienkaan näkökulmasta toivottava tilanne ja siihen on haettava ratkaisua.

Lisätietoja: http://riistahavainnot.fi/sorkkaelaimet/hirvitieto