Ajallaan tehty taimikonhoito varmistaa metsän tulevaisuuden ja tukkitilin

20.8.2021

Syksy on hyvää aikaa taimikonhoidolle.

Jos oma aika tai osaaminen ei riitä, käänny metsänhoitoyhdistyksesi puoleen ja tilaa ammattilainen töihin. Muista hyödyntää myös tuet taimikon ja nuoren metsän hoitoon.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki, eli kemera, on nykymuodossaan voimassa ilmeisesti parisen vuotta, joten nyt kannattaa ottaa vanhasta rahoituslaista kaikki irti. Tuettaviin työlajeihin kuuluvat metsän alkuvaiheessa taimikon varhaishoito, varsinainen taimikonhoito ja nuoren metsän hoito sekä pienpuun keräys, joka jatkossa varmuudella poistuu tuettavien työlajien listalta.   

Taimikonhoito on työlaji, jonka merkitystä metsän alkukehitykselle ei voi liikaa korostaa. Se saattaa pelastaa koko metsän.  Kemera-tuki tulee tietyssä vaiheessa kuvaan mukaan, eli aivan omin varoin taimikonhoitoa ei tarvitse tehdä.  Päätehakkuun jälkeisestä metsän uudistamisesta huolehtii kaikissa tapauksissa metsänomistaja itse aina siihen saakka, kun taimi alkaa olla 70 sentin mittainen. Sen jälkeen on mahdollista saada vesakon poistoon jo kemera-rahoitusta, eli puhutaan taimikon varhaishoidosta.

Taimikon varhaishoidolla on erittäin suuri merkitys etenkin täällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, jossa vesakoituminen on voimakasta. Varhaishoidon rahoituksen voi saada jo 70 sentin pituiseen taimikkoon ja aina sinne kolmeen metriin saakka. Varhaishoitoon saatavan tuen suuruus on 160 euroa hehtaarille.

Varsinainen taimikonhoito ja nimenomaan taimikon harvennus on ajankohtainen, kun taimikko alkaa olla kolmen metrin pituudessa.  Varsinaiseen taimikon ja nuoren metsän hoitoon saatava tuki on 230 euroa hoidettavaa hehtaaria kohti, ja tuki kattaa liki puolet työn todellisista kustannuksista. Tuki on siis varsin merkittävä. Jos vielä pienpuun kerää talteen, nousee tuki 430 euroon.

Varhaishoidossa vähimmäisala on yksi hehtaari, kun se varsinaisessa taimikonhoidossa ja nuoren metsän kunnostuksessa on kaksi hehtaaria. Toki nuo vähimmäisalat voivat koostua useammasta pienemmästä kuviosta tai vaikkapa usean metsänomistajan yhteishankkeesta. Kemera-tuella aikaisemmin hoidetulle kohteelle voi saada uuden tuen aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua edellisestä hoitotyöstä.

Taimikonhoidossa, ja myös varhaishoidossa, tulee rahoitushakemus tehdä ennen työn aloittamista. Mitään hyväksymiskäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse odottaa, vaan työt voidaan aloittaa heti rahoitushakemuksen metsäkeskukselle jättämisen jälkeen. Metsänhoitoyhdistyksillä on töitä varten metsureita, joten nyt kannattaa olla yhteydessä oman alueen metsäasiantuntijaan ja laittaa taimikoita kuntoon. Pienpuun keräyksen tuki on joka tapauksessa poistumassa uudesta rahoituslaista, joten sekin kannattaa nyt hyödyntää.

Kannattaa muistaa vielä se, että tuen jälkeen jäävän metsurityön omakustannusosuuden saa kokonaan verovähennyksiin, joten rahasta ei ole taimikoiden hoito enää kiinni. Ja ilmasto kiittää.

Hoitamattoman ja hoidetun taimikon ero on hurja; 

 
 

TUKI NUOREN METSÄN HOITOON

Taimikon varhaishoito:
Tukitaso 160 €/ha
Pinta-ala vähintään 1 ha
Keskipituus rajoissa 0,7-3,0 m
Poistuma vähintään 3000 r/ha
Työn jälk. tiheys enintään 5000 r/ha

Nuoren metsän hoito:
Tukitaso 230 €/ha
Pienpuutuki 200 €/ha
Pienpuun keräysmäärä 35 m3/ha
Pinta-ala vähintään 2 ha
Keskiläpimitta max 16 senttiä
Poistuma vähintään 1500 r/ha

Lue viisi hyvää syytä tehdä taimikonhoito.