Uusi metsänhoidon PEFC-standardi valmistui

03.5.2021

PEFC-standardityöryhmä luovuttaa päivitetyn kriteeristöluonnoksen PEFC-Suomelle toukokuun alussa, jolloin standardi myös julkaistaan. Luonnos menee vielä tämän jälkeen PEFC:n kansainväliseen arviointi- ja hyväksymisprosessiin. Uusi kriteeristö otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana ja ulkoisissa auditoineissa vuonna 2023.

Työtä tehtiin laajalla kokoonpanolla tarkastellen monipuolisesti metsänhoidon näkökulmia - erityisesti monimuotoisuutta turvattiin

Metsien monimuotoisuutta edistetään mm. aiempaa laajemmilla vesistöjen ja soiden suojakaistoilla sekä sallimalla niillä vain poimintahakkuut. Ojitus ja energiapuuviljelmien perustaminen kielletään luonnontilaisten soiden lisäksi myös luonnontilaisen kaltaisilla soilla. Säästöpuiden järeys ja määrä kasvavat. Kokonaan uutena mukaan tulee mahdollisuus joulupuuviljelmien ja metsien keruutuotteiden sertifiointiin.

Standardiluonnoksen on allekirjoittanut yli 60 eri tahoa. ELY-keskukset ja SYKE jättäytyivät kuitenkin työstä pois aivan viime metreillä, eivätkä allekirjoittaneet standardia, mikä on herättänyt ihmetystä. 

Keskeisimmät muutokset löydät alla olevasta linkistä:

https://pefc.fi/pefc-standardin-keskeiset-muutokset/

Lisätietoa ja tiedotteet alla olevista linkeistä:

https://pefc.fi/pefcn-metsastandardin-paivitys-loppusuoralla/

https://pefc.fi/pefc-standardiin-merkittavia-muutoksia/