Nyt on aika tehdä puukauppaa

12.5.2021

Puumarkkinakatsaus | Toukokuu 2021

Metsäteollisuuden puustamaksukyky on parantunut lopputuotteiden hintojen nousun myötä. Suuret metsäteollisuusyritykset tekivät alkuvuodesta roiman tulosparannuksen lopputuotteiden hintojen nousun ja kasvaneen kysynnän siivittämänä. Sahatavaramarkkinoille Eurooppaan on iskenyt Amerikan huuma. Kaikkien muidenkin lopputuotteiden hinnat, lukuun ottamatta paperia, ovat parantuneet huomattavasti. Paperiteollisuuden kapasiteettia tullaan pienentämään koko Euroopassa ja Suomessa viimeisin päätös koskee Veitsiluodon sulkemista. Vaikka tehtaan alasajo ei Stora Enson ilmoituksen mukaan vaikuttaisi kotimaiseen puunhankintaan pidemmällä aikavälillä, vaikuttaa se lyhyellä aikavälillä merkittävästi puukauppaan ja puun virtoihin.

Puun hinnan noustessa tarjontakin yleensä kasvaa. Toisaalta aina ei käy näin. Markkinoilla voi olla odotuksia vielä korkeammasta puun hintatasosta, jolloin puukauppa voi jumiintua. Puukauppa oli kasvussa alkuvuodesta, mutta hiipui maaliskuusta lähtien aina pääsiäisviikoille asti. Nyt puukauppa on vauhdittunut taas alkuvuoden myyntimääriin. Tukin hinnan nousu on tukenut kauppaa. Nousua on kertynyt vuodenvaihteesta 4–7 %, joka tarkoittaa keskimäärin neljää euroa havutukeille ja euroa kuitupuille. Toisaalta lopputuotteilla on nähty paljon hurjempia hintojen nousuja samaan aikaan. Esimerkiksi havusellun hinta on noussut 30 % ja viimeisimmät hintatiedot Euroopan sahatavaramarkkinoilta ovat näyttäneet jopa 40 % nousua vuoden vaihteesta sahatavarakuutiolle.   

Metsänomistajan puukaupallisten palveluiden suosio on kasvanut viimeisimmän Metsätutka-kyselyn mukaan

Kun edellisenä vuonna noin puolet vastanneista kertoi tarvitsevansa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita, niin tänä keväänä erilaisia tarpeita liittyen puukaupallisiin palveluihin oli ollut kahdella kolmanneksella metsänomistajista. Edellisvuoteen verrattuna alkuvuonna puukauppaa tehneiden määrä on kasvanut eniten suurempien metsätilojen omistajien joukossa.  

Hyödynnä metsänhoitoyhdistyksen apu

Puukaupan valmistelu alkaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön. Metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluun kuuluu leimikon suunnittelu, kilpailutus, tarjousten vertailu sekä korjuun valvonta. Puukaupan tarjousten vertailu toteutetaan puun katkontatietokannan, hintojen sekä muiden sopimusehtojen perusteella. Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla on erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista!