Katsaus syyskuun puumarkkinoihin

15.9.2021

Puukauppa on yhä jossain määrin odottavalla kannalla vilkkaan puukauppakevään jälkeen. Puun hinta nousi maltillisesti ja jäi jälkeen huomattavasti teollisuuden puustamaksukyvystä.  

Lopputuotteiden hinnat kehittyivät huomattavasti jyrkemmin ylöspäin kysynnän vetämänä. Metsäteollisuuden hyvä suhdanne jatkuu edelleen, vaikkakin esimerkiksi huippuhintoihin kohonneiden sahatavaran hinnoista on tultu alaspäin.  Sahatavaran ostajat tulivat varovaisiksi hintojen noustua jyrkästi ja ostavat uutta tavaraa vain välittömään myyntiin, ettei kallista tavaraa jää käsiin hintojen mahdollisesti laskiessa.

Puukauppamäärät korkeita 

Vaikka puukauppa onkin vielä odottavalla kannalla, on se kokonaisuutena seuraillut tänä vuonna lähes identtisesti vuoden 2018 korkeaa puukauppamäärää. Kumpanakin vuotena viikkoon 35 mennessä oli kumulatiivinen ostomäärä yksityismetsistä noin 25 milj. kuutiometriä. Loppuvuoden osalta tilanne on vielä auki. Puun ostomäärät yksityismetsistä olivat yhteensä 42 milj. kuutiometriä vuonna 2018, joten siihen peilaten vielä olisi iso määrä puuta vailla ostajaa.  

Pellervon taloustutkimus PTT ennusti keväällä tälle vuodelle noin 40 milj. kuution ostomääriä yksityismetsistä. Voidaankin arvioida, että puun ostot ovat ennätyksellisellä tasolla, eikä merkittäviä puun käyttöä rajoittavia tekijöitä ole ilmaantunut muutamia paikallisia erityispiirteitä lukuun ottamatta. Niitä ovat olleet esimerkiksi Veitsiluodon paperiteollisuuden alasajo ja Koillismaan Paula-myrskyn vaikutukset. 

Metsänomistajat ansaitsisivat reilumpaa hintaa 

Markkinoilla kysyntä ja tarjonta määrittävät puun hintatason. Metsänomistajien etujen ajajan näkökulmasta hintatasoa ei voida pitää tällä hetkellä reiluna, kun sitä verrataan puustamaksukykyyn. Puun hintatason säilyminen pidempään lopputuotteiden hintojen alkaessa laskea tasaisi tätä epäsuhtaa. Metsäteollisuuden integraatit* tekivät ensimmäisen puolen vuoden aikana huikeat tulokset, yhteensä yli 1,5 miljardia euroa.  

Lopputuotteiden kysynnän ennakoidaan pysyvän hyvällä tasolla, jonka pitäisi näkyä myös raakapuun korkeana käyttöasteena. Toisaalta ennätyskorkeat puukauppamäärät osoittavat markkinahinnan, jolla kauppaa on oltu valmiita tekemään. Tänä vuonna nähty poikkeuksellisen kova tukin kysyntä aiheuttaa suuria hinta- ja kysyntävaihteluja. Loppukesästä ja alkusyksystä ostajilla oli pääsääntöisesti suuret ostetun puun varannot. 

Käynnistämällä puukauppa metsänhoitoyhdistyksen kautta voidaan varmistaa, että metsänomistaja saa käytettäväkseen paikkakunnan ajankohtaisen puukauppatiedon. 

Paikallinen asiantuntija tietää puumarkkinatilanteesta, kuten millaisilla kauppatavoilla, hinnoilla ja katkonnoilla on kauppaa käyty. Esim. Kuusiston saha tarvitsee tällä hetkellä runsaasti pientä mäntytukkia. Pitää muistaa, että kauppaa ei tehdä keskihinnoilla vaan hintaan vaikuttavat monet tekijät, muutamia tärkeimpiä mainittuna: hakkuutapa, leimikon koko, korjuuaika, puutavaralajisuhteet. 

* Integraatit ovat tehtaita, joissa tuotetaan sellun lisäksi jatkojalosteina paperia ja kartonkia. Suuri osa metsäteollisuuden tehtaista on ns. integraatteja.