Juurikäävän torjunta palaa ennalleen 15.8. alkaen

04.8.2022

Kantokäsittelyaineiden aiempien saatavuusongelmien takia juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennettiin keväällä. Nyt kantokäsittelyaineena käytettävän urean epävarmuus on poistunut, ja torjuntavelvoite palautetaan ennalleen.

Juurikääpää tulee torjua sen leviämisen riskialueilla toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Juurikäävän leviämisen riskialueet ovat metsälaissa tarkoitetut eteläinen ja keskinen Suomi. Torjuntavelvollisuus koskee eteläisen Suomen alueella kivennäis- ja turvemaiden havupuuvaltaisia metsiä ja keskisen Suomen alueella kivennäismaiden havupuuvaltaisia metsiä sekä turvemaiden kuusivaltaisia metsiä. Torjuntaa tehdään levittämällä kannoille urea- tai harmaaorvakkasieniliuosta hakkuun yhteydessä.

 Kuva: Metsäkeskus, Johanna Kleemola

Juurikääpä aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappiota

Juurikäävän puihin aiheuttamia lahovioista aiheutuu metsänomistajille vuosittain arviolta 50-60 miljoonan euron taloudelliset tappiot.

Mhy Lounametsän alueella sekä kuusen juurikääpä että männyn juurikääpä ovat yleisiä, kuten koko eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Levinnäisyysalue laajenee jatkuvasti kothi pohjoista ilmaston lämmetessä.

- Torjunnan merkitys korostuu kohteilla, joilla ei ole havaittu lainkaan juurikääpää. Siellä juurikääpäsienen pesiytyminen voidaan ehkä estää kokonaan, sanoo valmiuspäällikkö Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Lisätietoja:

Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta >>

Juurikäävän torjunnasta Metsäkeskuksen sivuilta>>