Huhtikuun puumarkkinatilanteesta

01.4.2021

"Vuonna 2020 yksityismetsien liiketulos oli ennakkotietojen mukaan 109 euroa hehtaarilta. Lasku jatkui toista vuotta, sillä teollisuuspuun hakkuumäärät yksityismetsistä vähenivät 14 prosenttia edellisvuodesta.
Nyt alkuvuonna tilanne on parantunut ja korjuu- ja myyntimäärät ovat nousseet. Puumarkkinoilla kysyntä painottuu entistä voimakkaammin havutukkivaltaisiin kohteisiin. Tarjontaa on ylläpitänyt tukin hinnan nousu, jonka taustalla on sahatavaran kysynnän ja hintojen elpyminen. Kuusitukki on ollut ykkösartikkeli jo pidempään puumarkkinoilla.
Havaittavissa on myös mäntysahatavaran ja sitä myöten mäntytukinkin pienoista kysynnän voimistumista. Kysyntä painottuu kelirikko- ja kesäkohteisiin. Puunkorjuussa kevättauko muodostunee lyhyeksi."

Hannu Justen, johtaja MHY Lounametsä

MTK:n puumarkkinakatsauksen 7.4. löydät tästä linkistä

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat