Kaavoitustietoa kunnittain

Metsänhoitoyhdistys Kymenlaakson kaavoitustilanteesta

Jatkossa löydät näiltä sivuilta linkit niiden toimialueemme kuntien kaavoitussivuille, joilla palvelu on tarjolla verkossa. Lisäksi sivuilta löytyy linkit Kymenlaakson maakuntakaavaan ja kuntien maankäytön ja kaavoituksen sivuille.

Lue lisää kaavoituksesta Tapion julkaisemasta Metsänomistajan kaavoitusapu -esitteestä.

 

Yleistä tietoa maankäytöstä ja kaavoituksesta saat alla olevasta linkistä

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/yty/faq/maankaytto/Sivut/paaluokka.aspx

 

Kymenlaakson maakuntakaava

http://www.kymenlaakso.fi/maakuntakaava/maakuntakaavat

Maakuntakaava ei velvoita maanomistajia, vaan opastaa kuntia toimimaan suurimittakaavassa. Kymenlaakson maakuntakaava on laadittu kahdessa vaiheessa.

1.Taajamat ja niiden ympäristöt ; Ympäristöministeriö vahvisti Kymenlaakson taajamien maakuntakaavan 28.5.2008.

2. Maaseutu ja luonto; maakuntakaavan/ maaseutu ja luonto on hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.6.2009 ja alistettu ympäristöministeriön vahvistettavaksi

 Kunnat päättävät viime kädessä millaiseksi yleis- ja asemakaavat muodostuvat. Maakuntakaavan suosituksiin voi vaikuttaa alempiasteisten kaavojen laadintavaiheessa.

Kymenlaakson Maakuntakaava 2040 -ehdotus on nyt nähtävillä. Lue lisää täältä>>

 

  • Iitti

http://www.iitti.fi/kaavoitus

Iitin ympäristöasiamies Allan Rannisto

 

  • Kotka

http://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/kaavoitus

Kotkan ympäristömies Jani Sadinsalo

Hausjärven kaavasuunnitttelussa on havaittu maanomistajien elinkeinon harjoittamisen ja kehittämisen kannalta epäterveitä piirteitä. Erääksi ongelmaksi on muodostumassa ulkopuolisella konsultilla teetätetty kaavoitustyö.

 

  • Kouvola

https://www.kouvola.fi/index/asuminenjaymparisto/kaavoitusjakaupunkisuunnittelu/voimassaolevatkaavatjasuunnitelmat.html

Kouvolan ympäristöasiamies Jari Ursin

 

  • Pyhtää

http://www.pyhtaa.fi/fi/Asukkaat/Kaavoitus/

Pyhtään ympäristöasiamies Terhi Tuominen

 

  • Loviisa

http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/kaavoitusjamaankaytt

Loviisan ympäristöasiamies  Terhi Tuominen