Yhtymät ja y-tunnukselliset kuolinpesät: Valtuutus veroasioiden hoitoon on uusittava pikaisesti

14.10.2020

Onko metsän veroasioiden hoitoon valtuutettu henkilö Katso-palvelussa? Tuo valtuutus pitää nyt pikimmiten uudistaa Suomi.fi -palvelussa, sillä Katso-tunnusten käyttö päättyy vuoden lopussa. 
Jos asia viivästyy, vaarana on, ettei veroasioita pysty hoitamaan ajoissa. Myös uudet valtuudet haetaan samalla tavalla Suomi.fi-palvelussa.

Metsäyhtymien, yhteismetsien ja kuolinpesien kannattaa lähteä pikaisesti asiaa hoitamaan, sillä asian hoitoon pitää varata aikaa. Kaikilla osakkailla pitää olla voimassa oleva passi tai henkilökortti. Prosessi alkaa jompi kumpi hakemalla.
Ellei jollakin allekirjoittajalla ole passia tai henkilökorttia, voi kyseinen henkilö käydä Verohallinnon palvelupaikassa tunnistautumassa. Verohallinnon virkailija tarkistaa, voiko hän tunnistaa henkilön mukana olevien dokumenttien avulla (ajokortti, vanhentunut passi yms.). 

Palvelussa täytetty ja tulostettu hakemus pitää palauttaa sähköisesti verkkopalvelun kautta, postin kautta tai hoitaa asia käymällä verotoimistossa. Valitset toimitustavaksi minkä tahansa näistä kolmesta, hakemus pitää joka tapauksessa tulostaa paperille ja allekirjoittaa käsin.

Joka tapauksessa ohjeet kannattaa lukea huolella läpi ja tarkistaa, että niin lähetettävässä hakemuksessa kuin verotoimistossakin asioidessa mukana ovat kaikki vaadittavat liitteet, kuten passeista tai henkilökorteista otetut kopiot. Kuolinpesä tarvitsee myös kopion perukirjan osakasluettelosta.

Verohallinnon yksityiskohtaiset ohjeet>> erityisesti metsäalan toimijoille.

Näin valtuutat:
1) Yksittäinen metsänomistaja, jolla on pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sähköinen henkilökortti
: voi asioida omatoimisesti omasta puolestaan tai kaupparekisteriin tai YTJ-rekisteriin merkityn yrityksensä puolesta Suomi.fi-palvelussa. (www.suomi.fi )

2) Metsäyhtymät, yhteismetsät, säätiöt/kunnat/seurakunnat, edunvalvottavat ja kuolinpesät, joilla on y-tunnus: valtuutushakemus tehdään Suomi.fi-palvelussa, tulostetaan, allekirjoitetaan käsin ja lähetetään käsiteltäväksi.

* Katso ensin eri tapauksiin 4-kohtainen ohje>>. Saat lopuksi tarkat tiedot tarvittavista liitteistä ja hakemuksen palauttamisesta.
11-kohtainen hakemus >> 

3) Kuolinpesät, joilla ei ole y-tunnusta: ei voi asioida sähköisesti tai valtuuttaa. Metsäverotus hoidetaan paperilla.

Näin yhtymä valtuuttaa osakkaansa >> (yksityiskohtainen ohje) 
Näin metsänomistaja antaa mhy:lle valtuutuksen >> metsäveroasioidensa hoitoon

Yleisohje valtuuttamiseen kohta kohdalta (pdf) >>
Ohjeet löydät myös videolta >>