Jatkuvan kasvatuksen palvelut

Jatkuva kasvatus on metsänhoitoa ilman avohakkuita. 

Sen tavoitteena on metsikön luontainen uudistuminen ja säilyminen peitteisenä. Jatkuvassa kasvatuksessa metsää hoidetaan hakkaamalla sitä säännöllisesti. Hakkuissa metsiköstä poistetaan pääasiassa arvokkaimpia tukkipuita.

Jatkuva kasvatus ja tasaikäisen metsikön kasvatus eivät sulje tosiaan pois, pikemminkin ne täydentävät toisiaan. Metsikön puustorakenne, sijainti, kasvuolosuhteet ja ennen kaikkea metsänomistajan arvot ja tavoitteet määrittelevät sen, millainen hakkuutapa on milläkin metsikkökuviolla mahdollista ja järkevää tehdä.

Jatkuvan kasvatuksen edellytykset, riskit ja siirtymäaika ovat hyvin erilaiset eri metsiköissä. Lue lisää metsänhoidon suosituksista >>

Miten jatkuva kasvatus onnistuu? Miten pääsen alkuun? Lue lisää Luken erikoistutkija Sauli Valkosen esittelemistä tutkimustuloksista >>

Jatkuvan kasvatuksen toteutukseen on käytössä laaja hakkuutapapaletti. On alaharvennus, yläharvennus, laatuharvennus, poimintahakkuu, ylispuuhakkuu, pienaukkohakkuu, kaistalehakkuu ja siemenpuuhakkuu. Metsäasiantuntijamme auttavat ja ohjeistavat sinua, kun haluat käsitellä metsääsi tai vaikkapa vain yksittäistä kuvioita jatkuvan kasvatuksen menetelmin.
Katso video Keuruulta poimintahakkuun jälkeen >>

Jos jatkuva kasvatus kiinnostaa, etene näin:

1. Ota yhteys omaan metsäasiantuntijaasi niin sovitaan jatkuvan kasvatuksen leimikon tekemisestä.

2. Metsäasiantuntijamme laatii sinulle jatkuvan kasvatuksen puunmyyntisuunnitelman, jossa on kuviokohtainen hakkuuohje.

3. Kilpailutamme jatkuvan kasvatuksen leimikon puolestasi kaikkien alueen ostajien kesken sekä vertailemme tarjoukset.

4. Metsäasiantuntijamme esittelee tarjoukset sinulle. Sen jälkeen tehdään kaupat sen ostajan kanssa, jonka sinä valitset.

5. Valvomme hakkuuta, että se tapahtuu laaditun hakkuuohjeen mukaisesti ja, että puu katkotaan hakkuusopimuksen mukaisesti.

6. Raportoimme hakkuun toteutuksesta sinulle ja tarkastamme mittauksen oikeellisuuden.

7. Puunostaja maksaa rahat tilillesi sopimuksen mukaisessa aikataulussa.

Vaihtoehtoisesti puunkorjuu voidaan toteuttaa myös Metsänhoitoyhdistyksen oman korjuupalvelun toimesta.

Jatkuva kasvatuksen toteutus on sinulle yksinkertaista ja helppoa. Riittää, että otat meihin yhteyttä niin hoidamme loput!