Saarijärven reitin vesistöä ehostetaan talkoin - mhy:t ja MTK mukana

15.6.2021

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi, Päijänteen metsänhoitoyhdistys sekä MTK Keski-Suomi osallistuvat vesistönsuojeluhankkeeseen Saarijärven reitillä. Kaksivuotisessa projektissa kunnostetaan vesistöjä sekä palautetaan ojitettuja soita luonnontilaan.

Kyse on Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeesta, johon Jyväskylän seudun paikallisyhdistys on tehnyt pohjatyötä. Hankkeen avulla pyritään löytämään yhteen eri tahot ja järjestämään talkoita, jossa käytännön toimin lisätään luonnon monimuotoisuutta esimerkiksi kunnostamalla puroja. Tällä hetkellä keskustelussa on yksityisen maanomistajan talkookohde Saarijärvellä, jossa hanke organisoisi 1-2 talkoopäivää.

Hankkeen tavoitteena on myös etsiä toimintamalli, jolla maanomistajien, vesistöaktiivien ja luonnonsuojeluväen molemminpuolista ymmärrystä ympäristönhoidosta voitaisiin edistää.

Jo viime vuonna on tehty selvitystä mahdollisista kohteista. Maanomistaja voi antaa omasta kohteestaan tietoa suoraan Luonnonsuojeluliiton Jyväskylän yhdistykselle. Sopivassa ekologisen jälleenrakennuksen kohteessa toteutuvat luonnon monimuotoisuustavoitteiden lisäksi niin ilmastotavoitteet kuin erityisesti vesistön kunnostuksen tavoitteet.

- Tämä käynnistymässä oleva hanke on hyvä esimerkki konkreettisesta työstä, jolla voidaan osallistaa yksittäiset maanomistajat, kyläyhteisöt ja -yhdistykset sekä muutkin paikalliset toimijat hyvin matalalla kynnyksellä. Tämän kaltaisella työllä saadaan aikaan konkreettisia tekoja pienemmälläkin budjetilla ja sijoitetulle rahalle saadaan hyvä vastine, johtaja Petri Takalo Päijänteen metsänhoitoyhdistyksestä toteaa.
 

- Maa- ja metsätalouspuolen tulee olla mukana näissä projekteissa edistämässä vesistöjen tilan parantamista sekä lisäämässä yhteistä tekemistä myös suojelutoimijoiden kanssa, johtaja Eero Poikonen Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomesta jatkaa.

Metsänhoitoyhdistykset rahoittavat hanketta kumpikin 1000 eurolla ja MTK Keski-Suomi 500 eurolla. Kartoituksella vuonna 2020 alkaneen monivuotisen hankkeen arvioidut kokonaiskulut vuodelle 2021 olivat 14 000 euroa. Kuluista pääosa menee talkoiden organisointityöhön ja maanomistajien haastattelutyöhön.

- Emme saaneet ELY:tä tukea, mutta koska yritysten kiinnostus on ollut hyvä, niin projekti toteutetaan lähes suunnitellussa laajuudessa. Aineistoa keräävän opiskelijan palkkaaminen jää pois ja teemme enemmän vapaaehtoistyötä, projektin koordinaattori Heikki Susiluoma toteaa.