Tilaa taimikonhoito ja osallistut arvontaan. Palkintona raivaussaha, arvo 600 €

30.9.2021

Metsän hyvän kehityksen ja kasvun edellytykset luodaan taimikonhoidolla. Oikea-aikainen taimikonhoito on tulevaisuuden teko metsällesi.

Taimikonhoidon tavoitteena on terve, tuottava ja hyvälaatuinen puusto. Taimikonhoidossa ohjaillaan puulajisuhteita, huolehditaan metsän terveydestä sekä nopeutetaan puuston järeytymistä. Metsikön kiertoaika lyhenee ja metsätalouden kannattavuus paranee. Taimikonhoidolla luodaan perusta tulevaisuuden hyville hakkuille ja tukkipuun kasvulle. Taimikonhoito on ajankohtaista, kun kuusikko on 2–3 metrin ja männikkö 3–6 metrin pituista.

Tilaa nyt taimikonhoito metsänhoitoyhdistykseltä. Kaikkien 1.1.2021–31.12.2021 mennessä sopimuksen tehneiden kesken arvomme raivaussahan.

Taimikonhoitoon saa tukea kestävän metsätalouden rahoituslain perusteella. Menot ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa.

Hoidetaan metsäsi hyvään kasvukuntoon!

Mhy Kainuu ry:n yhteystiedot löydät tästä >>