Yhteismetsä

Yhteismetsällä tarkoitetaan yhteismetsään liitettyjen kiinteistöjen yhteistä aluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakkaidensa hyväksi. Yhteismetsän osakkaita ovat liitettyjen kiinteistöjen omistajat. Osakkaat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan.

Kiinnostaako sinua yhteismetsä

Kun metsänomistaja liittää metsänsä yhteismetsään, hän saan tietyn suuruisen osuuden yhteismetsästä. Tätä kutsutaan yhteismetsäosuudeksi. Osakas saa tuloja, kun yhteismetsä jakaa tuloksestaan ylijäämää osuuksien suhteessa. Yhteismetsän jakama ylijäämä on verovapaata tuloa, joten yksittäisen osakkaan ei tarvitse enää maksaa veroja, sillä yhteismetsä on maksanut jo verot tuloksestaan.

Yksittäinen osakas pystyy vaikuttamaan yhteismetsän toimintaan, sillä sen päätöksenteko tapahtuu osakaskunnan kokouksessa. Operatiivisesta toiminnasta vastaa osakaskunnan valitsema hoitokunta tai toimitsija.

 • Yhteismetsää on hoidettava ja käytettävä voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaan.
 • Kestävän metsätalouden harjoittamisen asettamat vaatimukset tulee huomioida metsäsuunnitelman toimenpide-ehdotuksissa.
 • Yhteismetsässä ylintä päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous. Hoitokunta vastaa käytännön toiminnasta ja metsien hoitamisesta.
 • Toiminnan periaatteet linjataan ohjesäännössä.
 • Yhteismetsää verotetaan yhteisetuutena, veroprosentti on 26,5%.
 • Yhteismetsä on verovelvollinen. Yhteismetsän osakas ei maksa veroa saamastaan ylijäämästä eli yhteismetsän tulosta saamastaan osuudesta.

Oma metsätila osaksi yhteismetsää?

 • Metsän omistaminen osana yhteismetsää on vaivatonta. Metsän hoidosta huolehtii yhteismetsä.
 • Oma metsä liitetään osaksi yhteismetsää osuuksia vastaan.
 • Mahdollisuus päästä mukaan suurempaan kokonaisuuteen, jolla on edellytyksiä kannattavampaan metsätalouteen.
 • Kun halutaan välttää tilan pilkkomista pienempiin osiin.

Puntaroi ennen päätöstä yhteismetsään liittymisestä:

 • Toimenpiteitä ei saa liitetyssä metsässä tehdä enää omin päätöksin.
 • Yhteismetsään liitettyä metsää ei saa yhteismetsästä samoilla rajoilla myöhemmin pois.
 • Kotitarvepuun ottamiselle saattaa olla rajoituksia.

Metsänhoitoyhdistysten yhteismetsät

Metsänhoitoyhdistyksillä on omia yhteismetsiä, joihin sinä voit liittää metsäsi. Yhteismetsiä löytyy tällä hetkellä seuraavilta yhdistyksiltä:

2024 © Metsänhoitoyhdistykset