Suometsänhoito

Suometsänhoito on kokonaisuus, jossa katse suunnataan pitkälle tulevaisuuteen. Suometsän hoitotarve tulee usein harkintaan, kun suometsän harvennushakkuutarve lähestyy. Silloin on pelkän puun myynnin lisäksi selvitettävä muut tarpeelliset hoitotoimet niin, että puun kasvulle on jatkossakin hyvät edellytykset, vesiensuojelu sekä ilmastovaikutukset huomioiden.

Pyydä tarjous
Metsänhoitoyhdistyksestä saat apua suometsien hoitoon

Hoitotoimenpiteitä voivat olla kohteen mukaan ravinnepuutosten korjaaminen tuhkalannoituksella ja ojien kunnostaminen, jolloin voidaan tehdä myös pengerteitä helpottamaan liikkumista suolla.

Ojien kunnostustarve harkitaan aina tarkoin, huomioiden suoalueen vedenpinnan taso ja suunniteltujen hakkuiden ja lannoitusten vaikutus siihen. Arvokkaat luotokohteet, maaston kaltevuus ja läheiset vesistöt huomioidaan suunnittelussa ja suometsänhoitohankkeesta tehdään aina ammattilaisen laatima vesiensuojelusuunnitelma, joka hyväksytetään viranomaisella.

Toteutustöissä pyritään käyttämään parhaita mahdollisia kyseiselle kohteelle sopivia vesiensuojeluratkaisuja.

Kunnostusojitukseen voi saada valtion tukea. Tuhkalannoitukseen voi saada joko valtion tukea tai Hiili Plus+ -korvauksen.

Tilaa palvelu

Lähetä tarjouspyyntö

Pyydä tarjous sinulle sopivimmista palveluista ja toimenpiteistä. Tarjouksen pyytäminen ei edellytä jäsenyyttä.

Tilaa OmaMetsän kautta

OmaMetsästä tilaat tarvitsemasi palvelut helposti omasta Metsänhoitoyhdistyksestäsi. Voit myös kysyä lisää palvelusta omalta metsäasiantuntijaltasi.

Soita tai lähetä sähköpostia

kainuu@mhy.fi050 313 2557

Sinua saattaa kiinnostaa myös nämä

 • Hiilipalvelut

  Hiilipalvelut

  Valtakunnallinen

  Metsänomistajana voit osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan entistä helpommin vahvistamalla hiilinieluja lannoituksen avulla. Hiilipalvelun tavoitteena on lisätä metsän kasvua ja hiilen sitoutumista kasvavaan metsään. Palvelu koostuu HiiliPlus+-sopimuksesta ja Hiiliplus-lannoituksesta. Metsän lannoituksella aikaan saadaan metsän lisäkasvu, jota ei tapahtuisi ilman sopimusta. Metsänomistajalle maksetaan korvaus hiilinielujen kasvattamisesta.

 • Terveyslannoitus

  Terveyslannoitus

  Valtakunnallinen

  Joskus maaperässä on puutetta puiden kasvun kannalta tärkeistä ravinteista. Pahimmillaan puihin tulee kasvuhäiriöitä, esimerkiksi kaksilatvaisuutta. Tällöin on syytä tilata terveyslannoitus.

2023 © Metsänhoitoyhdistykset