Puumarkkinoilla rauhallinen tunnelma

12.5.2022

Puuntarve on voimakas, mutta hintakehitys ei vielä kiihdytä kauppaa

Puumarkkinoilla on ollut alkuvuoden rauhallista. Sen sijaan hakkuut ovat olleet korkealla tasolla hyvien talvikorjuukelien ja puuntarpeen johdosta. Kotimainen puuntarve on korkealla tasolla ja näkymät ovat hyvät niin tälle kuin ensi vuodelle. Metsäteollisuus on kaikkien aikojen huippusuhdanteessa ja tekee ennätystuloksia kohonneiden lopputuotteiden hintojen ansiosta.

Viime kesän myrskytuhopuiden korjuu jatkunee vielä tämän kesän ajan. Venäjän puuntuonnin ja UPM:n lakon loppumisen myötä kuitupuulle on entistä suurempi tarve loppuvuodeksi. Puun kysyntätilanne on erinomainen, mutta metsänomistajien korkeammat odotukset puunhinnasta eivät ole vielä johtaneet puukaupoille. MTK muistuttaa, että puuta saa lisää ostamalla.

 

Puun tarve voimakas syksyllä ja ensi vuonna

Talvella on puuta korjattu pääosin talvikorjuukelpoisista kohteista. Nyt kysyntä kohdistuu kesä- ja kelirikkokelpoisiin kohteisiin, jotka ovat metsänomistajien parhaita leimikoita. Puun kysyntä ei ole kuitenkaan vielä voimistunut. Alkuvuoden ensimmäisellä kvartaalilla on ostettu puuta Pohjois-Suomesta selvästi aiempia vuosia vähemmän.

Metsänomistajien hintaodotukset ovat korkealla keväällä toteutetun Metsätutka-kyselytutkimuksen mukaan. Niin olisi tarjontahalukkuuskin. Toisaalta mitään painetta puun tarjonnalle ei ole, sillä viime vuosi oli vilkas puukauppavuosi. Metsäyhtiöt tekivät viime vuonna loistavat tulokset ja niin ikään alkuvuoden kehitys on ollut päätähuimaava. Esimerkiksi StoraEnson liiketulos oli kolmelta kuukaudelta yli puoli miljardia. Samaan suuruusluokkaan olisi yltänyt myös UPM, mutta lakosta johtuen tulos jäi pienemmäksi. Tulos oli kuitenkin samansuuruinen kuin viime vuoden vastaavana aikana. Huipputulokset johtuvat lopputuotteiden korkeiksi kohonneista hinnoista.

Tällä hetkellä tärkeänä pidetään, että puumarkkinat toimisivat reilummin ja joustavammin kuin viime vuonna, jolloin metsäteollisuuden puun ostot painottuivat voimakkaasti touko-kesäkuulle. Tämä johti puuntarpeen laskuun loppuvuodesta. Metsäteollisuus pyrkii tällä hetkellä lisäämään metsänomistajien myyntiaktiivisuutta mainoskampanjoilla, joissa luvataan puukauppaan lisiä, bonuksia ja kylkiäisiä. Näihin kannattaa suhtautua varauksella, sillä niiden tarkoitus ei ole metsänomistajan kannalta pyhä. Metsäyhtiöillä on myös voimakas rekrytointi meneillään puunhankintaan. Tämä tietää hyvää puukaupan kilpailulle. Puukaupat kannattaakin aina kilpailuttaa parhaimpien etujen saamiseksi metsänhoitoyhdistyksen edunvalvonnan kautta.

Myyntierien kilpailuttaminen erittäin tärkeää

Puukaupan valmistelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä oman metsänhoitoyhdistyksen toimihenkilöön, joka on metsänomistajan tukena kaikissa puukauppaan liittyvissä asioissa. Tällä hetkellä markkinat ovat erikoisessa tilanteessa, joten paikallinen asiantuntija tuntee parhaiten alueellisen kysynnän kehittymisen.

Energiapuusta on noussut kova kysyntä myös Pohjois-Suomessa, mikä jatkuu todennäköisesti myös lähivuosina. Mikäli metsänomistajalla on sopivia kohteita esimerkiksi viivästyneitä ensiharvennuskohteita, ne kannattaa nyt laitaa kuntoon.  

Puukaupan kilpailuttaminen on ainoita keinoja, joilla voidaan ylläpitää puumarkkinoiden toimivuutta. Kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen kautta tarjoaa metsänomistajalle asiantuntevan ja edunvalvonnallisen tuen. Tarjoukset vertaillaan metsäyhtiöiden aiemman katkontatiedon perusteella. Mikäli tarjoukset sopimusehtoineen eivät miellytä, puukauppaa ei ole pakko tehdä, vaan tarjouksia voi pyytää myöhemmin uudelleen. Puukaupan lopullisen päätöksen tekee aina metsänomistaja.

Mhy Kainuu yhteystiedot löytyvät tästä ->