Puumarkkinakatsaus toukokuu 2021

05.5.2021

Puukauppamäärät kasvussa kysynnän vetämänä

Puukauppamäärät kasvussa kysynnän vetämänä

Pohjois-Suomen puukauppa on hyvässä vedossa. Yksityismetsistä ostettiin tammi-huhtikuussa puuta 1 488 000 m3 (2020 – 1 167 000), lähes kolmannes edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Alkuvuoden puukauppa on ollut selvästi edellisvuotta vilkkaampaa kaikissa Pohjois-Suomen maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla kauppaa on käyty 1 049 000 m3 (811 000), Kainuussa 448 000 m3 (361 000) ja Lapissa 526 000 m3 (360 000).

Puun hinnat niin ikään ovat olleet nousussa. Metsäteollisuuden puustamaksukyky on parantunut lopputuotteiden hintojen nousun myötä. Suuret metsäteollisuusyritykset tekivät alkuvuodesta roiman tulosparannuksen lopputuotteiden hintojen nousun ja kasvaneen kysynnän siivittämänä. Sahatavaramarkkinoille Eurooppaan on iskenyt Amerikan huuma. Kaikkien muidenkin lopputuotteiden hinnat, lukuun ottamatta paperia, ovat parantuneet huomattavasti. Paperiteollisuuden kapasiteettia tullaan pienentämään koko Euroopassa ja Suomessa viimeisin päätös koskee Veitsiluodon sulkemista. Vaikka tehtaan alasajo ei Stora Enson ilmoituksen mukaan vaikuttaisi kotimaiseen puunhankintaan pidemmällä aikavälillä, vaikuttaa se lyhyellä aikavälillä merkittävästi puukauppaan ja puun virtoihin.

Tarjonta kasvaa hinnan noustessa

Metsänomistajien puunmyyntiaikeet ja puunhintaodotukset ovat kasvaneet MTK:n kevään Metsätutka -kyselyn mukaan. Vastausten perusteella reilulla neljänneksellä metsänomistajista on puunmyyntiaikeita vielä tämän vuoden aikana. Puolet metsänomistajista arvioi tukkipuun hinnan nousevan ja kolmasosa hinnan säilyvän ennallaan. Kuitupuun osalta hintaodotukset ovat maltillisemmat, nousua ennusti reilu kolmannes vastanneista. Myös energiapuun hintaodotukset ovat myös kasvaneet huomattavasti, sillä lähes puolet odottaa hinnan nousevan kuluvan vuoden aikana. Hinnan nousua odottaa huomattavasti suurempi osa metsänomistajista kuin vuosi sitten. Puun hinnan noustessa tarjontakin yleensä kasvaa. Toisaalta aina ei käy näin. Markkinoilla voi olla odotuksia vielä korkeammasta puun hintatasosta, jolloin puukauppa voi jumiintua.

Metsänhoitoyhdistyksen puukaupallisten palveluiden suosio kasvanut

Metsänomistajan puukaupallisten palveluiden suosio on kasvanut viimeisimmän Metsätutka-kyselyn mukaan. Kun edellisenä vuonna noin puolet vastanneista kertoi tarvitsevansa metsänhoitoyhdistysten puukaupallisia palveluita, niin tänä keväänä erilaisia tarpeita liittyen puukaupallisiin palveluihin oli ollut kahdella kolmanneksella metsänomistajista. Edellisvuoteen verrattuna alkuvuonna puukauppaa tehneiden määrä on kasvanut eniten suurempien metsätilojen omistajien joukossa. 

Metsänhoitoyhdistyksen puukauppapalveluun kuuluu leimikon suunnittelu, kilpailutus, tarjousten vertailu sekä korjuun valvonta. Puukaupan tarjousten vertailu toteutetaan puun katkontatietokannan, hintojen sekä muiden sopimusehtojen perusteella. Puumarkkinatilanne vaihtelee voimakkaasti, joten eri puutavaralajeilla ja hakkuutavoilla on erilainen kysyntä alueesta ja ajankohdasta riippuen. Omassa yhdistyksessä tunnetaan alueen erityispiirteet, mikä helpottaa puukaupan suunnittelua ja toteuttamista.