Puukaupassa maltti on nyt valttia

10.3.2022

Puun tuonti Venäjältä loppuu – Kotimaisen puun tarve kasvaa

Puun tuonti Venäjältä on tässä tilanteessa mahdotonta Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan johdosta. Venäjälle asetettujen pakotteiden myötä kaupankäynti vaikeutuu. Metsä- ja energiayhtiöt ovat ilmoittaneetkin lopettavansa puun tuonnin Venäjältä. Venäjän puun tuonti oli viime vuonna yhteensä 9 miljoonaa kuutiometriä, joka kattaa suurimman osan puuntuonnin kokonaisuudesta Suomeen (12 M.m3). Myös Venäjän PEFC- ja FSC-sertifioitu puu on luokiteltu konfliktipuuksi. Raakapuun lisäksi sahatavaran ja puutuotteiden tuonti Venäjältä ja Valko-Venäjältä EU-maihin tyssää.

Näillä on suuri vaikutus koko metsäsektorille. Metsänomistajien kannattaa katsoa markkinoiden kehittymistä nyt rauhassa. Kotimaasta löytyy riittävästi puuta markkinoille. Puukauppojen valmistelu, kilpailutus ja korjuun valvonta metsänomistajien etujen mukaisesti metsänhoitoyhdistysten kautta ovat ainoat keinot luoda oikeudenmukainen ja toimiva puumarkkina tässäkin tilanteessa.

Puun tuonti mahdollista korvata kotimaisella puulla

Venäjän puun tuonnista 4 miljoonaa kuutiometriä on koivukuitua ja toiset 4 miljoonaa kuutiometriä haketta. Pyöreän havupuun tuonti olikin määrä loppua vuoden vaihteeseen Venäjän itse asettamien tuontirajoitusten johdosta. Hakkeesta vajaa 2 miljoonaa kuutiometriä on arvioitu suuntautuvan suoraan energiakäyttöön. Suurimmat vaikutukset puun tuonnin loppumisesta Venäjältä kohdistuukin koivukuituun ja energiahakkeeseen. Tällä on toki suuret vaikutukset koko Suomen logististen puuvirtojen uudelleen järjestäytymiseen.

Energiakäyttöön kohdistuvan hakkeen määrä Venäjältä on ollut kohtuullisen suuri, parikymmentä prosenttia, jos sitä verrataan metsähakkeen kotimaiseen käyttöön. Suurin ongelma saatavuudessa voi kohdistua yksittäisiin voimalaitoksiin myös Pohjois-Suomessa. Energiakäyttöön soveltuvaa ensiharvennuspuuta olisi Pohjois-Suomessakin runsaasti saatavilla, mutta haasteena on toistaiseksi ollut energiapuun heikko hinta.      

Metsänhoitoyhdistyksien rooli puukaupan toimivuudessa ratkaiseva

Yksityismetsänomistajilla on ratkaiseva rooli puun tarjonnasta Suomessa. Metsänhoitoyhdistyksien jäsenenä metsänomistaja on koko puukaupallisen edunvalvonnan piirissä. Metsänomistajat voivatkin olla rauhallisin mielin turvautumalla metsänhoitoyhdistyksien palveluihin, vaikka maailma tuntuukin muuten tällä hetkellä kuinka turvattomalta.

Seppo Miettunen
kenttäpäällikkö
MTK Metsänomistajat-linja
Pohjois-Suomi
p. 040 822 5321

Päivitettyjä tilastoja puumarkkinoilta ja metsäteollisuudesta, metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppojen hintatilastot sekä Luonnonvarakeskuksen puukaupan viikkotilastot löydät osoitteesta https://www.mtk.fi/puumarkkinat