Mhy Kainuu ry, LKV ja Mhy Ylä-Kainuu ry fuusio

27.9.2021

Mhy Kainuun ja Mhy Ylä-Kainuun valtuustot kokouksessa.

 

Metsänhoitoyhdistys Ylä-Kainuu ry ja Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV ovat päättäneet yhdistyä vuoden 2022 alussa. Yhdistysten valtuustot tekivät päätöksen yhdistymisestä 27.9.2021.
Uusi yhdistys aloittaa toimintansa 1.1.2022. Uuden syntyvän metsänhoitoyhdistyksen nimeksi tulee Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV.

Uuden Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry:n toimialue on Kajaanin kaupungin, Kuhmon kaupungin, Hyrynsalmen kunnan, Suomussalmen kunnan, Ristijärven kunnan ja Paltamon kunnan alue. Kaikki nykyisissä yhdistyksissä vakinaisessa työsuhteessa olevat 21 toimihenkilöä siirtyvät syntyvän uuden yhdistyksen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Fuusion yhteydessä säilytetään myös kaikki nykyiset seitsemän palvelutoimistoa. Uudella yhdistyksellä on noin 4600 metsänomistajajäsentä, joilla on omistuksessaan yhteensä liki 310 000 ha metsää. Uuden yhdistyksen johtajana aloittaa 1.1.2022 nykyisen Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry:n toiminnanjohtaja Marko Koskela.

Yhdistymisellä haetaan lisävoimaa jäsenten edunvalvontaan, parannetaan jäsenten palvelua ja turvataan kustannustehokas sekä kilpailukykyinen toiminta myös pitkällä tähtäyksellä. Metsänomistajalla on jatkossa käytettävissään entistä laajempi joukko metsäammattilaisia sekä erikoisosaamista esimerkiksi puukauppaan, puunkorjuupalveluun, metsänhoitoon, metsätiepalveluihin, metsätilojen omistusjärjestelyihin ja metsäkiinteistökauppaan. Isommassa yhdistyksessä toimintoja saadaan tehostettua ja päällekkäisiä toimintoja karsittua. Lisäksi tiedotus metsänomistajien suuntaan tehostuu yhdistyskoon kasvaessa.