Metsien tuhkalannoitus

19.2.2021

Metsänhoitoyhdistys Kainuu järjestää metsien tuhkalannoitusta vuonna 2021. Hyviä tuhkalannoituskohteita ovat runsaasti typpeä sisältävät paksuturpeiset suometsät, joilla puuston kasvua rajoittavat fosforin ja kaliumin puute. Tuhkalannoitus on tehokas tapa lisätä metsän kasvua ja tuottoa.
Puutuhkan luonnolliset ravinnesuhteet, pitkä vaikutusaika ja ravinteiden hidasliukoisuus tekevät tuhkasta erinomaisen ratkaisun niin puuntuotannon kuin ympäristön kannalta. Tuhkalannoitteiden raaka-aineina käytetään bioenergian tuotannossa syntyviä ravinnerikkaita ja puhtaita puuvaltaisia tuhkia.
Lannoitus tehdään lentolevityksenä helikopterilla. Rakeistettua puutuhkaa levitetään 3 000 – 4 000 kg hehtaarille. Tuhkan vaikutus puustoon on nähtävissä jo muutaman vuoden kuluttua levityksestä. Kasvu pysyy hyvänä kymmenien vuosien ajan. Tarjouksen lannoituskohteellesi voit pyytää omalta metsäasiantuntijaltasi. Lannoituskustannukset ovat puunmyyntitulojen verotuksessa vähennyskelpoinen meno.
Tee pitkävaikutteinen sijoitus metsääsi ja tilaa tuhkalannoitus omasta metsänhoitoyhdistyksestäsi.