Metsänomistaja - asetu ehdolle valtuustovaaleihin.

17.8.2020

Metsänhoitoyhdistysten valtuustovaalit järjestetään marraskuussa 2020.
Vaaleihin voi asettua ehdolle 30.9. asti. Lue lisää mhy.fi/vaalit

Vaalien tarkoitus

Valtuustojen jäsenet ovat etulinjassa päättämässä siitä, miten yhdistykset palvelevat jäseniään ja minkälaisia palveluita yhdistykset tarjoavat.

Metsänhoitoyhdistyslain (534/98, 15§) mukaan jäsenet ehdottavat ja valitsevat vaaleilla edustajat ‒ eli valtuutetut ‒ valtuustoon, joka käyttää jäsentensä päätösvaltaa. Valtuutettujen ja varavaltuutettujen tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Kuka voi asettua ehdolle

Sinä metsää omistava, 18 vuotta täyttänyt metsänhoitoyhdistyksen jäsen olet tervetullut asettumaan ehdolle vaaleihin. Kätevimmin se käy nettilomakkeella >>

Kuka saa äänestää

Metsänomistajuudelle ja jäsenyydelle tilanne 1.1.2020 on tärkeä. Yhdistyksen vaalikelpoisia jäseniä ovat metsää kalenterivuoden alkaessa omistaneet henkilöt tai yhteenliittymät.
Yhtymällä, yhteisöllä, yhteisetuudella tai puolisoilla yhteensä on kullakin yksi ääni käytettävänään.
Jos jäsen eroaa vuoden aikana, jäsenyys kuitenkin päättyy, kun eroilmoitus saapuu yhdistykselle. Jäsenyydestä eronneilla metsänomistajilla ei ole äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta, jos eroaminen on tapahtunut ennen äänioikeusrekisterin vahvistamista.