Korjuupalvelu on osa edunvalvontaa

13.8.2021

Puukauppa lähtee liikkeelle metsänomistajan tekemästä puunmyyntisuunnitelman tilauksesta. Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija laatii puunmyyntisuunnitelman metsänomistajan tavoitteiden ja puuston hoitotarpeiden mukaan. Metsäasiantuntija pyrkii löytämään leimikkoa tehdessään sellaisen ratkaisun, joka täyttää mahdollisimman hyvin metsänomistajan tarpeet ja edistää samalla metsän tulevaa kehitystä.

Metsänomistaja voi pyytää tarjouksia laaditusta leimikosta joko itse tai hän voi antaa kilpailutuksen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan tehtäväksi. Metsäasiantuntijan kilpailuttaessa leimikkoa metsänomistajan valtuuttamana, on metsänhoitoyhdistyksen korjuupalvelu usein yksi ostajaehdokas. Korjuupalvelulla ei ole kilpailutuksessa mitään erityisasemaa, vaan se on samalla viivalla kaikkien puunostajien kanssa. Korjuupalvelun avulla metsänomistaja voi tehdä hankintakaupan ilman, että hänen tarvitsee itse järjestää hakkuuta ja metsäkuljetusta. Korjuupalvelua käyttäessään metsänomistaja samalla valtuuttaa metsänhoitoyhdistyksen tekemään myös puukaupan puolestaan. Tällöin kyse ei ole tavanomaisesta puukaupasta yhdelle ostajalle, vaan metsänhoitoyhdistys myy puut eri puunostajille: tukit sahoille, kuitupuun kuidunostajille ja energiapuun lämpölaitoksille. Metsänomistajalle ei tule näistä yksittäisistä myyntieristä puunmyyntitilityksiä tai puunkorjuulaskuja, vaan koko leimikon yhteenlasketusta toimitushinnasta vähennetään korjuun ja kaukokuljetuksen kulut. Metsänomistajalle tilitettävä nettohinta vastaa tällöin pystykaupan kantohintaa.  

Puukaupassa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Metsänhoitoyhdistys Kainuu antaa metsänomistajalle kiinteän kantohintatarjouksen, jotta tarjous on vertailukelpoinen leimikosta saatuihin pystykauppatarjouksiin. Jos olemme laskeneet kantohintatarjouksemme perusteena olevat korjuu- tai kaukokuljetuskulut väärin, niin ei hätää, kaiken riskin kustannuksista kantaa metsänhoitoyhdistys ja metsänomistaja saa puilleen aina ennakkoon lasketun kiinteän kantohinnan.  

Korjuupalvelu on osa metsänhoitoyhdistyksen puukaupallista edunvalvontaa ja yksi lisävaihtoehto puukaupalle. Usein harvennuksissa voi ratkaisevana tekijänä olla työnlaatu tai tuttu paikallinen motoyrittäjä. Monissa pienissä, haastavissa tai järeydeltään alhaisissa leimikoissa saattaa korjuupalvelu olla ainut vaihtoehto puukaupalle. Sellaisetkin puunkäyttäjät, jotka eivät osta itse pystyleimikoita, voivat saada korjuupalvelun kautta puuta käyttöönsä. Edunvalvontaa on myös se, että kilpaillessaan leimikoista korjuupalvelu parantaa alueellisten puumarkkinoiden toimintaa ja nostaa puun hintatasoa.