Harkittu tuulivoimasopimus on tärkeä

07.9.2021

Harkittu tuulivoimasopimus on tärkeä

Nykyiset ilmasto- ja energiastrategiat ovat luoneet pohjaa tuulivoiman voimakkaalle kehittämiselle. Monia melko laajojakin hankkeita toteutettiin 2010-luvun alkupuolella rakennetulle tuulivoimalle maksettujen syöttötariffitukien avulla. Tuulivoimaloiden koon kasvamisen ja niiden kehittymisen vuoksi on nykyvoimaloista tullut kannattavia ilman sähköntuotannon tukemista. Näin tuulivoimayhtiöt hakevat nykypäivänä aktiivisesti uusia tuulivoimakohteita myös sisämaasta.

Maaseudun näkökannalta tuulivoima voi tuoda mukanaan uusia mahdollisuuksia. Tärkeää hankkeissa on se, että maanomistajat, tuulivoimayhtiöt ja paikallinen yhteisö hyötyvät siitä oikeudenmukaiseksi koetulla tavalla. Maanomistajan kannalta on tärkeää, että hän pystyy vaikuttamaan tuulivoimahankkeisiin jo varhaisessa vaiheessa. Tuulivoimasopimuksen tullessa ajankohtaiseksi omille maille, on syytä olla tarkkana, ettei jälkeenpäin huomaa, että sopimuksen olisi voinut neuvotella paremmaksi. Kaikilla tuulivoimayhtiöillä on omat sopimusmallit ja käytännöt, joita maanomistajille neuvottelussa tarjotaan. Eri yhtiöiden sopimukset saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Maanomistajan kannalta suurimmat eroavaisuudet liittyvät vuokran laskemistapaan ja vuokratasoon. Yleensä tarjottu vuokra perustuu tuulivoimaloista saatavaan tuottoon. Pahimmissa tapauksissa tarjottu vuokratuottohinta voi olla jopa 1,5 – 2,0 -kertainen eri tuulivoimayhtiöiden välillä.

Maanomistajat saavat parhaan vuokrasopimuksen, kun he hoitavat neuvottelut yhdessä suuremmalla porukalla. Yksittäinen neuvottelija voi päästä sopimuksen joltakin osalta hyvään lopputulokseen, mutta samalla saattaa jäädä sopimuksen jollekin osa-alueelle huonot sopimusehdot. Hanke tulee neuvotella kokonaisuutena, eikä vain yhden tilan osalta tehtynä sopimuksena. Koska hankkeen alkuvaiheessa ei vielä tiedetä, missä voimalat tulevat lopulta sijaitsemaan, tulee sopimuksessa sopia vuokrahinnan jakautumisesta tuulivoimalan paikan ja koko tuulivoimala-alueen maanomistajien kesken. Näin kaikki hyötyvät maksettavasta vuokrasta, suurimman vuokratulon tullessa tuulivoimalan maalleen saaneelle maanomistajalle. Tämä on oikein, koska hänelle aiheutuu suurimmat menetykset voimalan tontin ja sen huoltoalueen rakentamisen vuoksi.

Maanomistajat voivat itsekin tarjota alueita tuulivoimarakentamiseen. Pienimmät suunnittelutarveratkaisulla tehtävät tuulipuistot voivat olla kohteesta riippuen noin 5 – 9 voimalan suuruisia. Näiden tilatarve on noin 500 – 1000 ha. Koska hankkeesta aiheutuu paljon yleiskuluja, rakennetaan osayleiskaavojen ja YVA-selvitysten avulla suurempia tuulipuistoja. Näin maanomistajien tulee liittää maat yhteen ja tarjota suurempia alueita tuulipuistoalueeksi.

Asiantuntija-apua on saatavilla

Neuvotteluissa ja sopimuksen teossa tuulivoimayhtiön kanssa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun. Maataloustuottajajärjestöjen omistama Maanomistajien Arviointikeskus Oy on jo lähes 60 vuotta antanut maanomistajille asiantuntija-apua eri hankkeissa. Yhtiön toiminnan pääalueet ovat kiinteistönarviointi, lakimiesten palvelut ja edunvalvonta erilaisissa kiinteistöjä koskevissa maanmittaustoimituksissa. Noin 10 vuoden ajan on toimintaamme kuulunut Mhy:n toimistojen kanssa maanomistajien auttaminen tuulivoimarakentamiseen liittyvissä sopimus- ja vahinkoasioissa. Tuulivoimarakentamiseen liittyviä sopimus- ja vahinkoarviopalveluja tarjotaan Arviointikeskuksen Oulun toimistosta numerosta 020 7411 064 tai nettiosoitteesta www.arviointikeskus.fi.

Vesa Hakola, arviointiasiantuntija, aluejohtaja Arviointikeskus Oulu