Virkeä 80 -vuotias metsänhoitoyhdistys keskellä Lappia. Toiminta-ajatuksemme on : Ajan hengessä, askeleen edellä! Hoidamme koko kunnan alueella kaikkia metsänhoitotöitä, myös suojametsäalueella! Mhy:n palveluksessa on toiminnanjohtajan, kolmen metsäneuvojan ja toimistonhoitajan lisäksi vakituisia metsureita,  metsuri- ja koneyrittäjiä sekä puutavara-autoilijoita.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Sodankylä

Papintie 1

99600 SODANKYLÄ

Puhelin. 0401546450

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
210000 ha
Jäsenten lukumäärä
1362
Metsätilan keskikoko
123 ha
Puuston vuotuinen kasvu
235000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
155000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
3