Hallinto

Rovaniemen metsänhoitoyhdistykselle on valittu nelivuotiskaudeksi 2017 - 2020 20-jäseninen valtuusto, joka on metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin. Valtuusto valitsi yhdistyksellemme hallituksen, joka vastaa käytännön toiminnasta. Hallitukseen kuuluvat Jukka Alajärvi, Hannu Jauhiainen, Pekka Lehto (pj), Helena Mäntymäki ja Vesa Pietilä (vpj).

Valtuusto 2017-2020

Alajärvi Jukka, Patokoski Inkeröinen Jari, Narkaus Jauhiainen Hannu, Vikajärvi Juujärvi Alpo, Pekkala Jänkälä Aarne, Tapio
Kenttälä Eero, Rovaniemi Kotila-Martti Hilkka, Rovaniemi Kämä Risto, Siikakämä Lehto Pekka, Autti Miettunen Risto, Rovaniemi
Mänty Heino, Tapio Mäntymäki Helena, Rovaniemi Nätynki Aatos, Marraskoski Olli Pekka, Rovaniemi Perunka Vesa, Oikarainen
Pietilä Vesa, Saarenkylä Pöykkö Matti, Vikajärvi Saraniemi Aulis, Tiainen Sirviö Mikko, Muurola Tulppo Juhani, Vikajärvi

Varavaltuutetut: Aho Eljas, Koivuranta Raimo, Mommo Raija, Mänty Siiri ja Väänänen Veli