Hallinto

Rovaniemen metsänhoitoyhdistykselle on valittu nelivuotiskaudeksi 2021 - 2024 20-jäseninen valtuusto, joka on metsänhoitoyhdistyksen korkein päättävä elin. Valtuusto valitsi yhdistyksellemme hallituksen, joka vastaa käytännön toiminnasta. Hallitukseen kuuluvat Jukka Alajärvi, Pekka Lehto (vpj), Ilkka Länkinen, Helena Mäntymäki ja Vesa Pietilä (pj).

Valtuusto 2020-2024

Alajärvi Jukka, Patokoski Jauhiainen Hannu, Vikajärvi Juujärvi Alpo, Pekkala Jänkälä Aarne, Tapio Kenttälä Eero, Rovaniemi
Kotila Pentti, Muurola Kämä Risto, Siika-Kämä Laukkanen Mauno, Kivitaipale Lehto Pekka, Autti Louhikoski Olavi, Meltaus
Länkinen Ilkka, Rovaniemi Miettunen Risto, Rovaniemi Mäntymäki Helena, Rovaniemi Nätynki Aatos, Marraskoski Perunka Vesa, Oikarainen
Pietilä Vesa, Saarenkylä Poikela Matti, Rovaniemi Saraniemi Aulis, Tiainen Saunavaara Eero, Juotas Tulppo Matti, Rovaniemi

Varavaltuutetut: Kotila-Martti Hilkka, Mommo Raija, Mänty Siiri, Sandgren Eero ja Väänänen Veli.