Rovaniemen metsänhoitoyhdistys toimii Rovaniemen kaupungin alueella. (Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta yhdistyivät 01.01.2006.) Yhdistys on perustettu vuonna 1937.

Yhteystiedot

Toimipisteet

Rovaniemi

Hallituskatu 22

96100 ROVANIEMI

Puhelin. 0400 548 290

Avainluvut

Yksityismetsän pinta-ala
293 000 ha
Jäsenten lukumäärä
1988
Metsätilan keskikoko
77 ha
Puuston vuotuinen kasvu
584 000 m3
Keskimääräinen hakkuukertymä
280 000 m3
Puulajijakauma
Rahoitusvyöhyke
3