Valtuuston syyskokous pidetty. Katseet vaaleissa ja valtakirjakaupassa.

17.12.2019

Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon valtuusto kokoontui syyskokoukseensa 12.12.2019. Valtuuston puheenjohtajana jatkaa Asta Tirkkonen-Hersio Tuusniemeltä ja varapuheenjohtajana Markku Miettinen Kuopiosta.

Hallituksessa jatkavat Seppo Helminen Kuopiosta, Antti Lukkarinen Suonenjoelta, Timo Moisio Vesannolta Juho Snellman Siilinjärveltä, Jouko Turunen Kuopiosta ja Mikko Vauhkonen Rautalammilta.

Jäsenmaksu ennallaan, vaalivuosi tulossa

Valtuusto päätti pitää yhdistyksen jäsenmaksun ennallaan. Jäsenmaksu on 95 euroa vuodessa. Maksu on tasamaksu, kaikille jäsenille samansuuruinen. Liittymisestä ei peritä erillistä maksua.

Ensi vuosi on Metsänhoitoyhdistyksissä vaalivuosi. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon valtuustovaalit järjestetään loppusyksystä vuonna 2020. Ehdokashankinta alkaa kevään aikana ja päättyy 14.10.2020. Vaaleissa on tavoitteena tehdä mahdolliseksi myös sähköinen äänestäminen.

Valtakirjakauppa nousuun, korjuun valvonnassa pitää olla tarkka

Valtuusto hyväksyi yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Toimintasuunnitelmassa painotettiin yhdistyksen puukaupallisen roolin merkitystä. Mhy Pohjois-Savon tavoitteena on kasvattaa puukaupan toimeksiantojen osuuttaan alueellaan ja sitä kautta edistää entisestään edunvalvonnallista rooliaan puukaupassa ja parantaa jäsentensä tekemien puukauppojen kannattavuutta.

Puukaupan toimeksiantoihin sisältyvän korjuun valvonnan osalta valtuusto nosti esiin katkonnan valvonnan. Sen merkitys korostuu nykyisessä markkinatilanteessa, kun tukki- ja kuitupuun kysyntä ovat epätasapainossa. Metsänhoitoyhdistyksen on huolehdittava suorittamissaan korjuun valvonnoissa, ettei sovituista kauppaehdoista poiketa tukkipuun katkonnankaan suhteen.

Lisäksi on tavoitteena lisätä monipuolisten metsänkäsittelymenetelmien palvelutarjontaa ja osaamista niin metsänomistajien kuin metsäasiantuntijoiden keskuudessa.

Tapahtumia pitkin vuotta

Toimintasuunnitelmassa valtuusto päätti myös vuoden 2020 tapahtumista ja metsänomistaja tilaisuuksista. Tammi-helmikuun vaihteessa Mhy Pohjois-Savo järjestää alueellaan puukauppa- ja veroiltoja ja syyskuussa Metsänomistaja-viikolla tutut Metsäpäivät eri puolilla toimialuetta.

Kevätkokoukseen valtuusto kokoontuu 12.3.2020.