Runkohintakaupan suosio edelleen kasvussa

23.6.2021

Runkohinnoittelun suosio havupuuvaltaisten uudistushakkuiden hinnoittelumuotona jatkaa kasvuaan. Aluksi pääasiassa sahojen käyttämä hinnoittelumuoto on nyt levinnyt likipitäen kaikkien puun ostajien vakiotyökaluksi puunhankintaan. Runkohinnoittelussa kaikelle hakatulle ainespuulle maksetaan yksi ja sama hinta (pl. laho), katkottiin se tukiksi tai kuiduksi. Katkonta ei siis vaikuta puukaupan lopputulokseen.

Tänä vuonna Mhy Pohjois-Savon uudistushakkuiden valtakirjakauppojen havupuista on 39% myyty runkohinnoitteluun perustuen ja pelkästään kuusista liki puolet. Runkohintakaupan osuus havupuiden uudistushakkuista on vakiintunut n. 40 % tasolle viime vuosina.

Runkohinnoittelun suosion kasvua selittää metsänomistajien tietouden lisääntyminen hinnoittelumuodosta sekä puunostajien aktiivisempi runkohintatarjousten tekeminen. Myös teknologinen kehitys on helpottanut tarjousten tekemistä. Jos aikaisemmin puunostajan täytyi kiertää leimikko tarkkaan, tehdä mittauksia ja arvioida tukkikertymää ja vikaisuuksia silmämääräisesti, on nykyisin työkalun esimerkiksi mobiilisovelluksia, jotka laskevat kuviolta otettujen kuvien perusteella arvion tukkikertymästä.

Myyjän kannalta runkohintakauppaan ei sisälly juurikaan katkontaan liittyviä riskejä, kunhan vain muistaa seurata, ettei lahokuiduksi hakata tervettä puuta. Tarkkana pitää kuitenkin olla myyntivaiheessa, jotta pystyy arvoimaan onko hinta ns. kohdaallaan sekä pystyy vertailemaan mahdollisia puutavaralaji- ja runkohintatarjouksia keskenään. Myyjällä tai hänen edustajallaan tulee olla selvä arvio metsikön tukkipuukertymästä.

Metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntijat auttavat kaikissa puukauppaan liittyvissä kysymyksissä.