Metsänlannoitukset Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta!

02.11.2016

Metsänlannoituksesta 10-20% tuotto!

Metsien kasvatuslannoitus on hyvinkin kannattava puuntuotannon investointi ja tuottava vaihtoehto kantorahatulojen sijoittamiselle. Lannoituksella pääsee yleisesti 10-20% vuotuiseen tuottoon. Rahassa lannoituksesta saa 700-1400 euron lisätulot per hehtaari seuraavassa hakkuussa.

Kangasmailla kasvunlisäyksen kannalta parhaita lannoituskohteita ovat nuoret ja varttuneet havupuuvaltaiset metsät, jotka ovat harvennettu vähintään vuosi tai pari ennen lannoitusta. Näillä kohteilla lannoitus tehdään typpilannoitteilla, joko Metsän NP tai Metsäsalpietari –lannalla.

Myös suometsissä puuston kasvua ja elinvoimaa voidaan parantaa merkittävästi lannoituksella. Suometsissä typestä ei juurikaan ole pulaa, joten puut tarvitsevat kasvun piristykseen fosforia ja kaliumia. Suometsiin tuhkalannoitteet ovat hyvä konsti kasvun parannukseen ja samalla myös ravinnetasapainon oikaisuun.

Kaikki lannoituspalvelut Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savolta!

Mhy Pohjois-Savo tarjoaa erittäin kattavat lannoituspalvelut, oli kyseessä sitten kasvatus- tai terveyslannoitus, maasta tai ilmasta levitettynä. Myös pienten boorinpuutoskohteiden lannoitukset pystymme tekemään metsurityönä.

Kysy lisää ja pyydä tarjous omalta metsäasiantuntijaltasi!

 

Yleisohjeet lannoitukseen

Lehtomainen kangas
Kuusikko                                       YaraMila Metsän NP (600kg/ha)                      

Tuore – ja kuivahko kangas
Kuusikko                                       YaraMila Metsän NP (600kg/ha)                      
Männikkö                                      YaraMila Metsän NP (600kg/ha) tai YaraBela Metsäsalpietari (550kg/ha)

Suometsät                                     Ecolan PK3000 (3000kg/ha)

Boorinpuutos kohteet
Taimikot                                         YaraVita Bortrac (15l/ha) tai Ecolan B300 (300kg/ha)
Kasvatusmetsät                             YaraMila Metsän NP (600kg/ha)
 

Alla videoita lannoituksista!
Metsänlannoitusta maalevityksenä:

https://www.youtube.com/watch?v=4h3EMa7lN18&feature=youtu.be
 

Metsänlannoitusta helikopteri levityksenä:

https://www.youtube.com/watch?v=y_qlR0NyyQ8